Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) juicht wetgeving als de 80/20-regel toe, omdat dit een prima instrument lijkt te zijn om ervoor te zorgen dat er minder deskundigen van buiten gehaald hoeven te worden. Maar, zo voegt het instituut er in de laatste nieuwsbrief aan toe: ,,Dan moeten we er samen wel voor zorgen dat die 80 procent in staat is al die functies te vervullen. En daar ligt nog een uitdaging. Want als dit al het geval zou zijn, zou die regel immers overbodig zijn. Net als de ‘Lei di Bion’ die als incentive voor werkgevers dient om jongeren die langere tijd zonder baan zijn, een kans te geven.” KBB ziet dit als een kans om de projecten en het aanbod van het instituut garant te stellen. De organisatie constateert dat er nu ook vanuit de overheid gewerkt wordt aan het beter samenwerken tussen de verschillende beleidsgebieden, hetgeen moet uitmonden in een strategisch plan dat ministerie-overstijgend is en waarbij arbeid en scholing belangrijke thema’s zijn. ,,Hieraan zal een Platform Nationale Jeugdontwikkeling (in oprichting) sturing gaan geven”, aldus KBB, dat stelt dat in het verleden samenwerking binnen de verschillende beleidsgebieden maar moeizaam tot stand kwam en dat aan landsbesluiten niet altijd invulling werd gegeven.
KBB Curaçao legt de focus op een tweetal pijlers te weten het verbeteren van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt en de professionele ontwikkeling en certificering van de beroepsbevolking. Daarvoor heeft het instituut instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd die bijdragen aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, in het bijzonder de beroepspraktijkvorming zoals de stage. Ook is er door onderzoek meer inzicht verkregen in de behoefte aan vakmensen op de arbeidsmarkt en is er bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het opleiden van jongeren en medewerkers. KBB in de nieuwsbrief: ,,De trainingen, onderzoeken en projecten worden positief geëvalueerd en zowel bedrijfsleven als onderwijs maakt gebruik van de diensten van KBB. Ook in de regio is KBB Curaçao inmiddels een begrip en zijn in Caribisch Nederland, Aruba en Sint Maarten projecten opgezet naar het model van KBB Curaçao. Maar we zijn er nog lang niet. Curaçao staat op een cruciaal punt als het gaat om de ontwikkeling van zowel jongeren als de beroepsbevolking. Economie, onderwijs en arbeid zijn in de visie van KBB onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen goed opgeleide, verantwoordelijke jongeren en medewerkers die in staat zijn in te spelen op alle ontwikkelingen. En die ontwikkelingen gaan razendsnel. Communicatieve en sociale vaardigheden, technologie en talen spelen een steeds grotere rol. Zonder een beroepsbevolking die zowel kwalitatief als kwantitatief hierop in kan haken, is economische groei niet mogelijk.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.