Van onze correspondent

Den Haag - Het debat dat de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vorige week met minister Ronald Plasterk (PvdA) voerde over de greep van de onderwereld op het openbaar bestuur op Curaçao en Sint Maarten krijgt een vervolg.


Op verzoek van SP’er Ronald van Raak wordt er een zogeheten voortgezet algemeen overleg (VAO) gehouden. Dat gebeurt morgen in de plenaire zaal. Van Raak heeft daar om gevraagd zodat hij moties kan indienen.
Vorige week dinsdag verweet hij Plasterk al te lankmoedig op te treden tegen de (vermeende) nauwe banden tussen criminele organisaties en politici omdat de rechtshandhaving een autonome aangelegenheid is van de landen.
Van Raak vindt echter dat van Curaçao en Sint Maarten vanwege hun kleinschaligheid niet verwacht mag worden dat zij het opnemen tegen grote internationale criminele organisaties met verbindingen naar de maffia. Hij wil daarom dat de Koninkrijksregering haar verantwoordelijkheid neemt.
Affaires die voor de Kamer aanleiding zijn tot toenemende bezorgdheid over 'de staat van het bestuur op Curaçao en Sint Maarten' zijn de verdwijning van geheime documenten van de AIVD, DEA en FBI bij de Veiligheidsdienst Curaçao, het vooralsnog vrijuit gaan van de opdrachtgevers van de moord op PS-leider Helmin Wiels en het niet vervolgen van de hoofdrolspelers bij de stembusfraude in 2011 op Sint Maarten.
Per motie wil Van Raak afdwingen dat de Rijksministerraad besluit tot een diepgravend onderzoek naar de verbondenheid tussen onder- en bovenwereld waarbij de aandacht zich onder meer moet richten op de loterijen en casino's die in zijn ogen als witwasmachines functioneren.
In de tweede motie die de SP'er morgen indient, stelt hij voor om de klokkenluiders die een boekje hebben opengedaan over de misstanden bij de Veiligheidsdienst Curaçao ten tijde van het kabinet Schotte naar Nederland te laten overkomen voor een gesprek met de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).