Van een onzer verslaggevers
Willemstad - GreenTown Curaçao Foundation en Stichting GreenTown Curaçao Nederland hebben de minister-president Ivar Asjes (PS) onlangs in een schrijven officieel verzocht te mogen samenwerken met het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) dat door de regering is ingesteld om een alternatief plan uit te werken voor het geval de Isla-raffinaderij komt te sluiten.

In feite vraagt GreenTown in de brief aan Asjes steun voor het opstellen van een masterplan - scenario 5 genoemd - voor de ontwikkeling van het havengebied zonder raffinaderij, waarbij de opgedane kennis van zowel GreenTown als MDPT samengevoegd kan worden.
,,In vervolg op het zeer vruchtbare gesprek met de leden van de Centrale Commissie van de Staten (in januari van dit jaar, red.) verzoeken de ondergetekenden u formeel om GreenTown een masterplan uit te laten werken, een en ander in samenwerking met het bij landsbesluit van 29 november 2013, ingesteld Multidisciplinair Project Team (MDPT)”, zo staat in de brief. De samenwerking is mogelijk op grond van artikel 7 van het MDPT landsbesluit, zo wordt aangevoerd.
De organisatie vindt dat de bevolking een goed alternatief geboden moet worden, alvorens een keuze te maken over het al dan niet sluiten van de raffinaderij. GreenTown heeft in 2011 op eigen initiatief en op eigen kosten een pre-feasibility study laten uitvoeren naar de mogelijkheid voor de bouw van een energieke levendige havenstad met verschillende economische sectoren die werkgelegenheid creëren. Deze studie kan als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een masterplan. De organisatie heeft ook al nagedacht over het creëren van draagvlak en stelt voor om ook de partners van het Koninkrijk der Nederlanden erbij te betrekken zodat de plannen een sterkere positie krijgen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Eventueel kan het College financieel toezicht (Cft) worden verzocht om een toetsing van het masterplan, zo wordt voorgesteld. Overigens heeft de EIB de eerste plannen van GreenTown al gezien. In een gesprek is bevestigd dat de plannen aansluiten bij de investeringsprioriteiten van de EIB. De EIB zou medewerking kunnen verlenen in de vorm van het nader uitwerken en financieren van een masterplan. Voorwaarde is evenwel dat er sprake is van cofinanciering. GreenTown vraagt in de brief aan Asjes daarom ook of de regering deze cofinanciering zou kunnen toezeggen. Het voordeel hiervan zo wordt gesteld: ,,Er kan zo veel mogelijk gebruikgemaakt worden van inhouse kennis en expertise van de EIB voor het ontwerpen van het masterplan en het verkennen van een PPP. Bovendien worden alvast’ tools and best practices’ uitgewisseld om de financiële voorwaarden van de EIB in een zo vroeg mogelijk stadium te kanaliseren. Daarmee wordt alvast voorwerk verricht voor een later financieringstraject bij de EIB.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.