Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bijna tien procent van de in 2013 geboren baby’s heeft een tienermoeder. Dit blijkt uit gegevens die opgetekend zijn door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC). 

Deze week werd een factsheet aangeboden aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS). In exacte getallen wordt gesproken van 181 baby’s met een tienermoeder, dit is een moeder van tussen de 15 tot en met 19 jaar. In totaal werden in 2013, 1.959 kinderen levend geboren. Berekend over het totaal aantal tieners, blijkt 3,4 procent moeder te zijn. Het gaat dan om 181 moeders over 5.377 meisjes tussen de 15 en 19 jaar. ,,Sinds 2005 blijft het geboortecijfer vrijwel gelijk en krijgen jaarlijks tussen de 175 en 200 meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. Vergeleken met andere Caribische landen en gebieden is het geboortecijfer op Curaçao gemiddeld te noemen. Indien wordt vergeleken met Nederland, waar sinds 2011 jaarlijks minder dan vijf per duizend tienermeisjes moeder zijn geworden, is dat op Curaçao bijna zeven maal zoveel”, aldus het VIC-rapport. Verontrustender is echter het aantal tienermeisjes dat jaarlijks zwanger wordt. Dit is namelijk minstens tweemaal zo groot als het aantal geboorten onder tieners op Curaçao. Het VIC baseert zich hier op gegevens uit onderzoek van huisarts Adriana Boersma, waaruit blijkt dat ongeveer 50 procent van alle tienerzwangerschappen in 2009 in een abortus eindigde. 

Ondanks de redelijk grote jaarlijkse fluctuaties blijkt uit de verzamelde gegevens van het VIC dat het aandeel ‘oudere’ tienermoeders in de afgelopen vijftien jaar toe is genomen. Het aandeel van de allerjongste tienermoeders neemt juist af. ,,Rond 2000 was een kwart van de tienermoeders nog 16 jaar of jonger, terwijl dit momenteel tot een op de zes is gedaald”, aldus het instituut.

VIC legt uit dat de factsheet een nadere toelichting is op de reeds gepubliceerde cijfers over de gezondheidsindicator ‘tienermoeders’ en is afgestemd met verschillende zorgverleners in het veld. VIC: ,,Deze gezondheidsindicator maakt deel uit van de gezondheidsdatabank Curaçao. De ongeveer 90 gezondheidsindicatoren in de gezondheidsdatabank geven een actueel beeld over de staat van de gezondheid en gezondheidszorg op Curaçao. Door middel van de gezondheidsindicatoren kan inzicht verkregen worden aan welke gebieden beleidsmatig aandacht gegeven dient te worden of in hoeverre reeds gedane maatregelen effectief blijken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).