Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Er is geen reden om tevreden te zijn met de nog maar betrekkelijk lage
groeicijfers die het Curaçaose toerisme vertoont, waar andere Caribische bestemmingen een groeitrend vertonen met dubbele cijfers.”


Die spiegel hield Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS), de toeristische sector gistermiddag voor. Zijn inleiding vormde het
opstapje naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de belangenvereniging
Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), die plaatsvond in het auditorium van de CBCS op Scharloo.
Het is ontegenzeglijk waar, aldus Tromp, dat op Curaçao - net als zoveel andere
bestemmingen in het Caribische gebied - het toerisme is uitgegroeid tot de
belangrijkste economische pijler van de economie. Het toerisme draagt hier voor 9,2
procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp) en 9,6 procent van de
beroepsbevolking vindt er werk. De sector draagt voor 26,5 procent bij aan de
deviezenreserve.
Toerisme heeft ook een geweldig indirect effect op verwante takken als hotels,
restaurants, groot- en kleinhandel en het transportwezen. Daarnaast draagt de
toeristische industrie bij qua investeringen en aan de staatskas. Nog even afgezien
van het feit dat het toerisme arbeidsintensief is, levert het ook kansen op voor
kleine en middelgrote bedrijven om producten en diensten te leveren in deze
bedrijfstak.
Voorts is het mooi te zien dat het toerisme vanaf 2011 is gegroeid en dat verleden
jaar 3,2 procent meer toeristen werden verwelkomd dan in 2013. Dat is mede te danken aan een toename van het aantal hotelkamers, meer en betere luchtverbindingen en een intensievere promotie van het eiland.
En toch, als de cijfers van Curaçao vergeleken worden met een groei van 9,5 procent op Aruba en 7,1 procent op Sint Maarten, dan rijst de vraag waarom Curaçao geen sterkere groei laat zien in het verblijfstoerisme.
Het grootste eiland van de ABC kampt echter al lang met een economie die maar niet wil groeien. Het is naar de stellige mening van Tromp verkeerd om ervan uit te gaan dat
het alleen de verantwoordelijkheid van de regering is om economische groei te
bewerkstelligen.
Wanneer de overheid de omstandigheden creëert, is het aan de private sector om de
initiatieven te nemen die leiden tot groei. De toeristische sector heeft laten zien
dat met vereende krachten de airlift verbeterd kan worden. ,,Die aanpak van
samenwerking is het beste recept voor een duurzame economische groei en vooruitgang”, aldus de CBCS-president.
Maar een aanwas in de aanvoer van toeristen vereist ook een aanpak van de kwaliteit en de kwantiteit van de verblijfsmogelijkheden. Straks komen er meer toeristen, maar is
er dan wel voldoende passend onderdak voor hen?
,,Curaçao moet in staat zijn om hotels en luxe villa’s aan te bieden die voldoen aan
de wensen van de meer kapitaalkrachtige groepen in de markten. Op dit moment zijn
enkele van onze hotels hard aan renovatie toe. Er worden wel nieuwe projecten
aangekondigd, maar de uitvoering daarvan laat op zich wachten. Als wij ons toerisme op een hoger plan willen tillen, dat moet er meer in de sector geïnvesteerd worden. De
investeringen van vandaag vormen de groei van morgen”, zo sprak Tromp zijn gehoor aanmoedigend aan.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.