Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de toekomst kan het onderwijsveld op Curaçao zich gemakkelijker een weg banen door het aanbod van digitaal leermateriaal in de vorm van tekst, maar ook bijvoorbeeld YouTube-opnames waarbij uitleg gegeven wordt over leerstof.

 

Met de onlangs aangeboden ‘Reisgids digitaal leermateriaal’ is de schoolbesturen een praktische wegwijzer aangeboden naar digitale bronnen, werkvormen en tools voor het onderwijs. Initiatiefnemer is Louis Hilgers, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Digitaal Leermateriaal. De Reisgids Digitaal Leermateriaal bestaat uit een boek en de vrij toegankelijke ‘webapp’ www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org.
De stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal wil docenten en ouders in het Funderend en Voortgezet Onderwijs in het Nederlands taalgebied - Nederland, Vlaanderen, Curaçao, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba) en Suriname - ondersteunen door een wegwijzer aan te bieden naar meer verantwoorde inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs.
Uitgelegd wordt: ,,De reisgids biedt overzichten van goede bronnen en beschrijvingen van didactische werkvormen. Ook handreikingen voor het zelf maken of arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools en applicaties, maken deel uit van deze cross mediale publicatie. Het bijbehorende boek met onder meer hoofdstukken over didactiek, mediawijsheid-competenties, maken en arrangeren van lesmateriaal wordt gratis uitgereikt aan alle docenten in het Funderend en Voortgezet onderwijs op Curaçao en de overige voormalige Antillen. Gratis omdat deze stichting als ideaal heeft dat elke leraar zijn eigen les optimaal kan verrijken met precies passend digitaal leermateriaal.” Dat het gratis is wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning uit het bedrijfsleven en door onderwijsverantwoordelijke organisaties. Meer informatie over alle betrokkenen: www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/over/reisgenoten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.