Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De achterstand in behandeling van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen - ruim 23.000 stuks - moet eind juli 2015 zijn weggewerkt en nieuwe bezwaarschriften moeten binnen zes maanden worden behandeld.

Dat is een van de doelstellingen van het Strategisch plan optimalisatie compliance belastingen van minister José Jardim van Financiën, die hiervoor naast de bestaande medewerkers een combinatie van externe expertise (onder andere vanuit de Nederlandse belastingdienst), gepensioneerde belastinginspecteurs en ‘flexwerkers’ (studenten en jonge werkzoekende) inzet.
Het Antilliaans Dagblad vroeg de bewindsman om het plan dat ook is gestuurd naar de Staten, die op 30 december 2014 in een motie de wens uitsprak om voor eind februari een actieplan te ontvangen voor het vergroten van de naleving van de betaalplicht van de belastingbetaler.
Het wegwerken van de achterstanden, bestandsopschoning en zogeheten ‘quick wins’ vormen samen een van de componenten om de compliance op te schroeven. Behalve de bestaande bezwaarschriften behandelen, zal er ook aandacht komen voor het voorkomen van (zoveel) bezwaarschriften.
Het gaat om bezwaarschriften inkomstenbelasting IB, loonbelasting LB en de daaraan gekoppelde premies AOV, AVBZ en BVZ; grondbelasting; omzetbelasting OB; en winstbelasting WB. De grootste achterstand betreft de bezwaarschriften LB (4.204 in aantal). Bij IB zijn het er 2.829. OB telt nog 1.728 bezwaarschriften die nog wachten. En WB 1.080.
Binnen de belastinginspectie kent de verwerking van rapporten van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) ‘veelvuldig een lange looptijd’, aldus het plan van Jardim. ,,De doorlooptijd wordt niet actief gemonitord.” Onduidelijk is ook hoeveel SBAB-rapporten momenteel nog op behandeling wachten. En er bestaat geen inzicht in wat de SBAB-rapporten uiteindelijk bij de Ontvanger aan inkomsten genereren. Doel van het strategisch plan is om de huidige voorraad SBAB-rapporten vóór 1 juni 2015 om te zetten in aanslagen. En nieuw aangeleverde SBAB-rapporten worden binnen een maand door de inspectie omgezet in een aanslag.
,,De invorderingsactiviteiten van alle middelen zullen in samenwerking met de Inspectie der Belastingen en ondersteund door de SBAB worden versterkt en verruimd, teneinde op verantwoorde wijze de geplande inkomsten te realiseren.”
Jardim legt uit dat verbeterde tax compliance een voorwaarde is om de belastingtarieven en de sociale premies te verlagen. ,,Hiermee wordt de collectieve lastendruk verminderd en wordt tevens het investeringsklimaat op sociaal verantwoorde wijze verbeterd.”
De minister presenteert plannen voor vereenvoudiging van de belastingwet, voor organisatie- en personeelsontwikkeling, ‘operational excellence’ door IT-oplossingen en specifieke compliance verhogende maatregelen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).