Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De lokale overheid heeft volgens de laatste schatting een bedrag van tussen de 80 en de 100 miljoen aan nog niet betaalde erfpacht tegoed.

Dat heeft Jairo Martis, hoofd van Domeinbeheer afgelopen zondag bekendgemaakt in de eerste aflevering bij radio Direct van het programma Balborda ta informá van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

In het programma van één uur dat door de bewindsman zelf wordt gepresenteerd, verklaarde Balborda dat er in een andere aflevering nader op dit feit zal worden ingegaan. Burgers focussen soms heel erg op het recht dat zij hebben om een terrein op hun naam te krijgen, maar daar tegenover staat wel de verplichting om de plichten die burgers jegens de overheid hebben na te komen, zo zei Balborda.

,,Honderd miljoen is een heel groot bedrag, wij kunnen daar heel veel mee doen in het land”, aldus Balborda.

De eerste aflevering stond in het teken van de erf- en huurpacht. Een van de onderwerpen die aan bod kwamen was het zich illegaal toe-eigenen van terreinen die van de overheid zijn, waarop huizen worden gebouwd. In het programma kwam ter sprake hoe de overheid in zulke gevallen streng optreedt en in samenwerking met de politie over kan gaan tot sloop van de illegale bouw. De dienst Domeinbeheer krijgt vaak verzoeken om illegaal verkregen terreinen te legaliseren, maar moet daarvoor meerdere instanties raadplegen om na te gaan of dit wel mogelijk is. Daardoor neemt het afhandelen van dit soort verzoeken veel tijd in beslag.

Bij de dienst worden dergelijke verzoeken niet snel afgehandeld, burgers die een verzoek hebben met betrekking tot legaal verworven terreinen krijgen voorrang.

In de uitzending werd ook bekendgemaakt dat de dienst de bestanden gaat opschonen. Daarvoor komen bij de dienst acht extra mensen te werken die verantwoordelijk zijn voor de zogeheten ‘Clean Up’. Morgen gaat de Clean Up van start. Het opschonen heeft betrekking op verzoeken die in de laatste tien jaar van het vorige millennium bij de dienst zijn ingediend. Alle verzoeken die de dienst krijgt die te maken hebben met terreinen worden gecategoriseerd en gedigitaliseerd. De dienst verwacht door het opvragen van informatie bij Kranshi en het Kadaster dat de lijst met verzoeken met een kwart gereduceerd zal kunnen worden.

Momenteel maakt de dienst gebruik van het wereldwijd gebruikte GIS-systeem om de terreinen in kaart te brengen. In dit digitale systeem is het mogelijk om in de map van Curaçao en alle daarbij behorende percelen, informatie op te nemen over bijvoorbeeld wie de eigenaar van een bepaald perceel is.

Het programma Balborda ta informá wordt iedere zondag om 19.00 uur bij Radio Direct uitgezonden. Luisteraars kunnen naar de studio bellen en hun vragen aan de bewindsman of de gasten voorleggen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.