Veertig studenten van de Caribbean Medical University (CMU) hebben de eed van Hippocrates afgelegd en mochten daarna de witte jassen aan. De ceremonie van de witte jassen is bedoeld voor tweedejaars studenten, bij het afleggen van de eed zweren de studenten zich te zullen houden aan de beroepsregels voor medici. De CMU organiseert ieder trimester een wittejassenceremonie, veel studenten beschouwen het als een overgangsritueel dat een belangrijke fase in hun medische carrière markeert. Foto CMU


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.