Veertig studenten van de Caribbean Medical University (CMU) hebben de eed van Hippocrates afgelegd en mochten daarna de witte jassen aan. De ceremonie van de witte jassen is bedoeld voor tweedejaars studenten, bij het afleggen van de eed zweren de studenten zich te zullen houden aan de beroepsregels voor medici. De CMU organiseert ieder trimester een wittejassenceremonie, veel studenten beschouwen het als een overgangsritueel dat een belangrijke fase in hun medische carrière markeert. Foto CMU


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).