Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Oppositiepartijen PAR en MAN en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang hebben een verzoek voor zowel een openbare Statenvergadering als een Centrale Commissievergadering over Curaçao Airport Holding (CAH) ingediend bij Statenvoorzitter Mike Franco.


De brieven zijn ondertekend door Armin Konket (PAR), Hensley Koeiman (MAN) en Leeflang. In het schrijven verklaren ze kennis te hebben genomen van verklaringen van minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling in de pers over zijn ongenoegen over het functioneren van CAH. Volgens de minister zou CAH niet naar tevredenheid van de regering hebben gefunctioneerd en niet genoeg hebben gedaan om de gestelde doelen voor de luchthaven te bereiken.
Aan de andere kant zou CAH te veel tijd en geld besteden aan het ontwikkelen van het ‘Airport City’-concept zonder dat dit vruchten afwerpt. ,,Onder andere hierdoor is ervoor gekozen om het contract van de directeur niet te verlengen”, zo schrijven de drie Statenleden in hun brieven aan de Statenvoorzitter. De parlementariërs schrijven ook kennis te hebben genomen van verklaringen in de pers van de directeur van CAH, Maurice Adriaens, over het onderwerp. ,,De directeur heeft in feite aangegeven dat de argumenten van de Economieminister niet op waarheid berusten”, aldus Leeflang, Konket en Koeiman.
Volgens het drietal beïnvloedt hetgeen is gebeurd op negatieve wijze het imago van Adriaens, alsook het imago van het bedrijf en dat van de minister en de regering. Dit motiveert Konket, Koeiman en Leeflang om een Centrale Commissievergadering aan te vragen met het onderwerp ‘Besprekingen met de directie van Curaçao Airport Holding nv over het functioneren van het bedrijf’. Ook wordt een openbare Statenvergadering aangevraagd met het onderwerp ‘Besprekingen met minister Palm over het functioneren van CAH’.
Voorafgaand aan de vergaderingen wenst het drietal dat de Staten alle documenten ontvangen die door Palm relevant worden geacht. Het gaat hier in ieder geval om de Statuten van CAH, de jaarrekeningen van 2011, 2012, 2013 en 2014 van CAH en het Strategisch Plan van CAH voor de periode van 2014 tot 2018.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).