Dat er ten tijde van de regering Schotte documenten bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) zijn verduisterd, zoals al eerder door klokkenluider Winklaar werd gemeld, blijkt nu uit documenten van de Ombudsman en van de VDC.
Deze documenten zijn in het bezit van deze krant. Uit de documentatie van de VDC blijkt bovendien dat oud-minister van Financiën George Jamaloodin en oud-premier Gerrit Schotte (beiden MFK) een nauwe band hadden met VDC-functionaris Lawrence Pietersz, die onder meer geldbedragen vroeg van Jamaloodin.
In 2012 werd al gezegd dat er documenten van de VDC zouden zijn gelekt, maar uit de notulen van de Ombudsman blijkt nu dat op zaterdag 29 oktober 2011 informatie van de VDC onder het toeziend oog van huidig hoofd Michael Römer en waarnemend hoofd Frank Calmero is gekopieerd en meegenomen.
De notulen zijn van een gesprek tussen VDC-medewerker E. Winklaar en Ombudsman Alba Martijn dat drie jaar geleden, op 23 januari 2012, heeft plaatsgevonden. Winklaar was sinds 2005 netwerkbeheerder bij de Veiligheidsdienst van Curaçao. Hij benaderde Martijn op 20 januari 2012 via mail met het verzoek om een afspraak. Die afspraak vond drie dagen later plaats.
Uit zijn verklaringen blijkt dat hij op 20 september 2011 door Calmero en Römer werd opgedragen om zich om 14.00 uur bij hotel Breezes te melden, waar hij een gesprek heeft gehad met drie personen die vermoedelijk van de Veiligheidsdienst van Colombia waren, zo staat in de notulen. Volgens dit trio zou alles in opdracht van toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) plaatsvinden. Aan Winklaar werden vragen gesteld over het netwerk, de omvang hiervan, de server en de screening van de ministers.
Iets meer dan een maand later, om precies te zijn op zaterdag 29 oktober, werd Winklaar om 07.30 uur thuis opgehaald door een beveiligingsambtenaar die hem naar de Veiligheidsdienst heeft gebracht. ,,Om ongeveer 08.10 uur arriveerden Calmero en Römer”, zo vertelt Winklaar in zijn gesprek met Martijn. De twee functionarissen wilden even alleen vergaderen. Na tien minuten meldde Winklaar dat hij niet lang kon blijven omdat hij andere verplichtingen had met zijn familie. ,,Ik begreep op dat moment dat er nog twee andere mensen aanwezig zouden zijn”, aldus de voormalig netwerkbeheerder die op dat moment op de beveiligingscamera zag dat mensen het kantoorgebouw naderden.
,,Het waren Nederlands-Europese mannen en ik herkende één van de mannen als Benno die voor Forensics Services werkt.” De beveiliging had de gegevens van de mannen overgenomen, maar in opdracht van Calmero moesten deze gegevens vernietigd worden, aldus Winklaar.
Römer zou Winklaar vervolgens hebben opgedragen zijn wachtwoord van het systeem af te geven en dat hij de waarheid moest spreken over wie er gelekt zou hebben. ,,Ik werd tijdens dit gesprek opgedragen mee te werken opdat alle in het bestand van de VDC opgeslagen vertrouwelijke informatie kon worden weggesluisd en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee aanwezige heren”, aldus Winklaar tijdens het gesprek met de Ombudsman.
,,Alle informatie van de server van de Veiligheidsdienst werd gekopieerd en de harddisk van de access control werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen. Terwijl men bezig was zei Römer steeds ‘nu komen we alles te weten wat er verkeerd is gegaan met de screening’.”
Naar eigen zeggen is Winklaar vanaf 07.40 uur tot 16.40 uur als verdachte verhoord en behandeld. ,,De beveiligingsman werd tijdens het verhoor weggestuurd. Men wenste geen getuigen.” Ook in de auto naar het huis van Winklaar, bleef Römer hem intimideren - zo blijkt uit het gesprek. ,,Ta pa boso falta Hulanda no ta duna nos sen mas paso ta boso a lek!” (Het is jullie schuld dat Nederland ons niet langer geld geeft, want jullie hebben gelekt!).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.