Coalitiepartij PAIS snapt de aanval vanuit de oppositie niet aan het adres van PAIS-minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling, die het contract van directeur Maurice Adriaens van de Curaçao Airport Holding (CAH) niet heeft verlengd.
,,Het contract is niet verlengd want Adriaens hield zich niet aan de geldende regels, het gevoerde beleid van de eigenaar van CAH (de regering) en hij heeft ontzettend veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan projecten, reizen en de zoektocht naar investeerders zonder dat dit resultaat heeft opgeleverd. Adriaens moet blij zijn dat zijn contract niet is verlengd, want hij zou volgens artikel 14 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het gevoerde wanbeleid.”
Volgens PAIS, die onder meer door oppositiepartij MFK werd aangevallen omdat een PAIS-minister Adriaens de wacht zou hebben aangezegd, probeert de CAH-directeur op een laffe manier zijn straatje schoon te vegen door de aanval op de partij te openen. ,,Wat er moet gebeuren is dat hij zijn daden verantwoordt. Waarom ging hij bijvoorbeeld akkoord met een financiering aan Curaçao Airport Partners van 1.5 miljoen gulden zonder onderpand? Hij moet uitleggen waarom hij Space Expedition 750.000 gulden gaf, waarom hij zowel minister Steven Martina als het bedrijf BSL voor de gek hield door een eerste steen te leggen bij een woningbouwproject, terwijl hij wist dat het hier een industriële zone betrof en er dus geen vergunning was om woningen te bouwen?”
De partij kaart aan dat Adriaens meerdere keren ‘buiten zijn boekje’ is gegaan door overeenkomsten aan te gaan boven de 100.000 gulden zonder de Raad van Commissarissen hierover te informeren. ,,Hij moet uitleg geven waarom hij in juni 2012 een waarschuwing kreeg van de Raad van Commissarissen, en waarom hij in augustus 2014 opnieuw een waarschuwing kreeg in de vorm van een schriftelijke waarschuwing omdat hij zich weer niet aan de regels had gehouden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.