Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van Capriles Kliniek krijgt twee weken de tijd om het dreigende ontslag voor zo’n zestig medewerkers van tafel te krijgen. Onder die voorwaarden is het werk bij de psychiatrische instelling gistermiddag hervat. Bestuurslid Gregory Wilson van vakbond Abvo zegt desgevraagd tegen deze krant: ,,We moeten de directie wat ruimte geven om met resultaten te komen.” Gisteren had de directie een gesprek met parlementsleden Marilyn Moses en Eugene Cleopa (beiden PAIS) over de problemen die deze week naar buiten zijn gekomen. Beide Statenleden kregen uitgebreide informatie over de financiële situatie. Zij toonden begrip en spraken hun zorg uit. Moses en Cleopa beloofden op zo kort mogelijke termijn de situatie aan te kaarten in het overleg van de samenwerkende partijen en al het mogelijke te doen om tot een oplossing te komen. De directie gaat opnieuw proberen met de overheid in gesprek te komen en heeft er vertrouwen in ‘dat het nu wel gaat lukken’.
De directie van de Capriles Kliniek kondigde deze week aan fors te moeten bezuinigen en vijftig tot zestig mensen te moeten ontslaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt in vergelijking met andere zorginstanties al jarenlang een lager tarief voor de zorg die zij biedt. De SVB baseert zich daarbij op afspraken die in het verleden met de kliniek zijn gemaakt. De regering zou een besluit moeten nemen over een hoger tarief, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Capriles kreeg bovendien bij de verzelfstandiging een schuld mee doordat de zorginstelling zelf voor de VUT-regelingen moest opdraaien. Met de hogere tarieven kan de kliniek het financieel redden, denken directie en vakbond.
Woensdag sprak de vakbond, die met enkele tientallen personeelsleden naar de Staten was gegaan, al met MAN-Statenlid Hensley Koeiman over de problemen. Daardoor zijn in ieder geval al drie parlementsleden doordrongen van de ernst van de situatie, aldus Wilson. Na de ontmoeting met Moses en Cleopa sprak de directie gisteren met de vakbond en het personeel. Volgens Wilson is afgesproken het werk te hervatten om de directie even de ruimte te geven om met de overheid in gesprek te gaan. ,,We hebben er vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken. De uitspraak deze week in de zaak van de Taams Kliniek tegen de overheid sterkt ons in dat vertrouwen.” In die zaak vonniste de rechter dat Taams ten onrechte een toezegging voor een hoger tarief is onthouden.
Met de directie van de Capriles Kliniek is volgens Wilson afgesproken dat er binnen twee weken duidelijkheid moet zijn. ,,Ze hebben beloofd ons in de tussentijd op de hoogte te houden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.