Nieuwe concessie CPS moet in combinatie met grote investeringen in containerhaven en ‘non-exclusiviteit’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wat betreft overheidshavenbedrijf CPA is het nu ‘take it or leave it’: of de particuliere stuwadoorsonderneming CPS investeert op korte termijn 40 tot 50 miljoen gulden in herstel en vernieuwing van de kades en containerkranen met een concessie van 30 jaar, of CPA gaat dit zelf doen en zal er vermoedelijk een procedure worden gestart tegen CPS.
Vandaag buigen de Samenwerkende Coalitiepartijen zich over het vraagstuk, dat al decennia gevoelig ligt vanwege de grote economische belangen en de als machtig beschouwde aandeelhouders van Curaçao Port Services (CPS) en de daarmee samenhangende discussie over de monopolie van dit private havenbedrijf met Fernando da Costa Gomez als directeur en grootste aandeelhouder.
Over dit laatste, een monopolie, willen directie en de Raad van Commissarissen van Curaçao Ports Authority (CPA) expliciete opname dat het nieuwe concessiecontract - of dit een duur krijgt van 20, 25 of 30 jaar - gebaseerd is op non-exclusiviteit. Daarom staat CPA erop dat een eerdere overeenkomst met CPS wordt opengebroken en dat de gewijzigde toelatingseisen eventuele nieuwe containerafhandelaars niet zullen tegenhouden.
De afgelopen maanden is hard en intensief onderhandeld, zo blijkt. De slotsom is dat de staat van met name beide containerkranen (nu nog eigendom van CPA) zodanig slecht is dat vernieuwing niet langer op zich kan laten wachten. Daarom kan CPS een 30-jarige concessie krijgen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: CPS investeert direct in de kades en in twee nieuwe kranen, conform de richtlijnen van CPA; CPS is ook belast met het onderhoud en draagt ze aan het eind van de concessieperiode over aan CPA; CPS betaalt jaarlijks een kraanconcessiefee van één miljoen gulden; CPS lost het zogeheten ‘chassisprobleem’ op, terwijl CPA de toegang tot de containerkade vergroot; aan het eind van de concessieperiode komt er een openbare inschrijving voor een nieuwe operator.
Aanvankelijk drongen directie en RvC van CPA aan op een 20-jarige nieuwe concessie, en later een van 25 jaar. Inmiddels gaat het overheidshavenbedrijf akkoord met 30 jaar, rekening houdend met de terugverdientijd van de investering die kan oplopen tot zo’n 50 miljoen. Naar verluidt zal er echter niet nog meer water bij de wijn worden gedaan.
Als CPS na deze onderhandelingen nog meer tijd nodig heeft en niet meewerkt aan een akkoord op korte termijn, ziet CPA zich genoodzaakt zelf de investeringen te doen, die nodig zijn voor het zeker stellen van de levensvatbaarheid van de haven maar ook in het belang is van de samenleving als geheel. In dat geval dreigt mogelijk een rechtszaak.
CPS heeft naast Da Costa Gomez, ook Maduro Holding en MetaCorp van de Arubaanse zakenfamilie De Veer als aandeelhouders. Het is niet bekend of Rolli Perret Gentil nog aandelen in CPS bezit. De onderhandelingen worden gevoerd tussen CPS-topman Da Costa Gomez enerzijds en CPA anderzijds. CPA-directeur is Humberto de Castro.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.