Edsel Gumbs vecht ontslag met succes aan maar keert niet terug
Willemstad - Voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst, Edsel Gumbs, is gisteren door het Gerecht in Ambtenarenzaken in het gelijk gesteld. Hij had niet ontslagen mogen worden op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid.
Zijn eervol ontslag op deze gronden, op 28 november 2013, is door de rechter gisteren nietig verklaard, maar wel is vastgesteld dat op grond van verstoorde verhoudingen Gumbs niet terug kan keren naar de VDC. Inmiddels heeft Gumbs een andere betrekking aanvaard. Hij krijgt, zo oordeelde de rechter gisteren, 12 maanden nettoloon mee. Tot 1 december 2013 is Gumbs al die tijd nog gewoon uitbetaald en heeft hij gebruik kunnen maken van een (dienst)auto, dus een hogere vergoeding achtte de rechter niet nodig.
Op 27 oktober 2010, kort na het aantreden van de regering Schotte, werd Gumbs de toegang ontzegd tot de Veiligheidsdienst (VDC) en sindsdien heeft hij zijn werkzaamheden als hoofd VDC - op twee uur na - niet meer kunnen uitvoeren. Eerder, op 29 september 2010 kreeg de gouverneur van Curaçao de opdracht de nieuwe regering Schotte te screenen, voordat deze op 10-10-’10 zou aantreden. Onderdeel van die screening was een veiligheidsonderzoek.
Op 26 oktober 2010 verzocht de gouverneur Gumbs per brief door te gaan met de screeningsprocedure, maar een dag later werd Gumbs de toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen en het werk ontzegd door toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) en toenmalig minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS). Het gerecht oordeelt dan dat Gumbs zowel de gouverneur als Schotte op de hoogte heeft gesteld van het feit dat de screening niet heeft plaatsgevonden wegens tijdgebrek en dat dus niet getwijfeld mag worden aan zijn integriteit.
Gumbs mag van de rechter weer aan het werk, maar op 24 november 2010 wordt Gumbs opnieuw de toegang tot de VDC ontzegd door Schotte en Wilsoe, zolang een onderzoek naar hem loopt. Reden hiervan zou een verstoorde relatie zijn tussen Gumbs enerzijds en Schotte en Wilsoe anderzijds. Op 23 december 2010 wordt Gumbs opnieuw in het gelijk gesteld, want de Commissie van Toezicht was niet gehoord voordat Gumbs geschorst werd.
Op 1 juni 2011 wordt Gumbs door Schotte en Wilsoe met onmiddellijke ingang belast met de werkzaamheden van de reorganisatie van het Penitentiair Correctie Instituut, maar ook in dit geval oordeelt de rechter op 2 september 2011 dat dit niet redelijk is, gezien het feit dat de opleiding en ervaring van Gumbs niet passend zijn. Twee dagen later wordt Gumbs wederom de toegang tot de VDC ontzegd door Schotte.
Op 14 augustus 2012 wordt Gumbs op de hoogte gesteld van het voornemen van ontslag, waartegen hij zich op 27 augustus 2013 verweert. Op 28 november 2013 volgt dan de melding dat op 1 december 2013 een eervol ontslag volgt, maar de rechter oordeelde gisteren dat ook dit niet terecht was.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.