Willemstad - De politie vervult op dit moment taken die niet tot het korps behoren, waarvoor de mensen onvoldoende zijn opgeleid, en waarvoor ook te weinig geld en personeel beschikbaar is. Dat heeft de nieuwe korpschef Mauricio Sambo deze week gezegd bij zijn officiële beëdiging. De politieorganisatie moet zich nu vooral gaan bezighouden met de ‘core business’ en de ‘core values’, zo vindt hij.

Concreet beschrijft Sambo dat de politie vandaag de dag wordt ingezet bij allerhande sociale problemen, waarbij de agenten zich soms met verantwoordelijkheden geconfronteerd zien, die eigenlijk niet bij het Korps Politie Curaçao (KPC) thuishoren. De korpschef legt uit: ,,Het gaat om zaken als het beschermen van toeristen, controle op illegaal publiek transport, bescherming van specifieke personen en bewaking van gebouwen. Ik doe daarmee niets af aan het feit dat deze werkzaamheden belangrijk zijn. Maar we moeten ons ook realiseren dat de politie in de wijken kampt met 30 procent tekort aan personeel. In de wijk kunnen we nu niet optimaal assistentie verlenen en de wet en orde handhaven.” Sambo wil dan ook dat deze punten eerdaags besproken en geëvalueerd worden.
En over ‘core business’ gesproken, als het aan Sambo ligt wordt er nu snel een punt gezet achter de reorganisatie van het Korps Politie Curaçao (KPC). Sambo: ,,We zijn nu al 5 jaar bezig met reorganiseren. Het reorganisatieplan is niet perfect, maar we moeten het er wel mee doen. Ik zou er graag een punt achter zetten en vooral willen gaan werken aan waar de reorganisatie voor bedoeld was: ‘een betere organisatie met een betere dienstverlening aan de gemeenschap, die kan dienen en beschermen, de criminaliteit beter kan bestrijden, de orde handhaven en het veiligheidsgevoel vergroten’. We moeten ‘back to the basics’.”
Verder vindt de korpschef dat er wat gedaan moet worden aan de interne cultuur bij het KPC. ,,Het korps moet professionaliteit en betrouwbaarheid uitstralen, integer zijn en goede service verlenen. Om dat te bereiken wordt door het managementteam overwogen om, na 15 jaar, weer het Algemeen Dienstvoorschrift te introduceren, waarin gedetailleerd beschreven staat hoe een agent zich moet gedragen. We moeten vertrouwen hebben in het korps, maar de leden moeten ook het vertrouwen hebben om zich te durven verantwoorden naar de leiding toe. Er zal een evaluatiesysteem geïntroduceerd worden, het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) zal verbeterd worden en er zal vanuit de leiding bij misstanden snel beslist worden. ,,En daarbij is het goede voorbeeld dat wij als managementteam geven, van uitermate groot belang”, zo stak de korpschef de hand in eigen boezem.
De veranderingsmanager bij het korps, Alvin Daal, sloot zich bij deze woorden aan. ,,We kunnen alle omstandigheden om de politie heen verbeteren, gebouw, materiaal, organisatie, maar het belangrijkste is om te investeren in de politieagent als persoon”, aldus de boodschap van Daal.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.