Willemstad - De tot twee maal toe geschorste centrale commissievergadering over een veiliger verkeer zal volgende week donderdag 5 februari worden voortgezet. Het is dus de derde bijeenkomst over dit onderwerp. De vergadering met de ministers van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Justitie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) werd eerst geschorst op 20 oktober vorig jaar en daarna op 14 november. De vergadering werd aangevraagd door onder andere Zita Jesus-Leito (PAR), Melvin Cijntje (PS) en Hensley Koeiman (MAN) die de betreffende ministers erop aanspreken dat in februari 2014 al was afgesproken dat zij met een gezamenlijk plan zouden komen om het eiland verkeersveiliger te maken. Dit plan is er nog steeds niet, zo wordt aangevoerd.

VVRP-minister Balborda heeft in een persconferentie vorig jaar aangegeven dat de overheid 100.000 gulden investeert in een veilig verkeer-campagne. In video- en radiospotjes worden chauffeurs opgeroepen om veiligheidsgordels om te doen, niet te hard of onder invloed te rijden en tijdens het rijden geen berichten via de smartphone te versturen. Verder heeft de Dienst Openbare Werken 250 drempels verwijderd.
In januari vorig jaar publiceerde de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), die uit eigen beweging een onderzoek deed naar het verkeersveiligheidsbeleid, dat de voorlichting verbrokkeld is en de verschillende actoren die verkeersveiligheid bevorderen niet op elkaar afgestemd zijn. Gebrek aan personeel en geld is daar mede de oorzaak van, aldus dus ARC.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat er leemten in de wet zijn waardoor er niet adequaat gehandhaafd kan worden op het gebied van overmatig alcoholgebruik, door rood licht rijden en snelheidsovertredingen. Bovendien worden verkeersdeelnemers aangezet tot verkeersonveilig gedrag in gebieden met ‘bebouwde kom’-kenmerken.
In oktober hielden de regeringspartijen Pueblo Soberano, PAIS en oppositiepartij PAR een pleidooi voor het per januari 2015 instellen van een ’Verkeersautoriteit Curaçao’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).