Fractieleider Gerrit Schotte van de MFK wil een spoedvergadering van de Staten om te praten over een integriteitsonderzoek van de Raad van Bestuur en de Raad van commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).


Bij de spoedvergadering is de aanwezigheid van geen enkele minister vereist, aldus Schotte. ,,En zeker ook omdat minister Jardim (van Financiën, red.) vijf weken nodig heeft om vragen van de Staten over de CBCS te beantwoorden, willen wij niet dat hij bij deze vergadering aanwezig is, zo kan hij alle tijd van de wereld krijgen om de vragen te beantwoorden die de Statenleden in de vergadering over het CBCS stelden.”
In een toelichting op het verzoek verwijst Schotte naar het rapport van Price waterhouseCoopers (PwC), waarin wordt aangegeven dat er geen onderzoek is gedaan naar de integriteit van individuele leden van het bestuur van de Centrale Bank. De onderzoekers hebben wel vastgesteld dat er vanaf de oprichting van de CBCS er openlijke beschuldigingen zijn over de integriteit van individuele bestuursleden. ,,Daar waar serieuze beschuldigingen worden gedaan, dienen deze te allen tijde terstond onderzocht te worden. De reputatie van de Centrale Bank lijdt immers onder dergelijke beschuldigingen”, zo citeert de MFK-leider uit het rapport.
Schotte citeert ook uit delen van het rapport waarin wordt geadviseerd om voortaan uitlatingen van ernstige beschuldigingen van de bestuursorganen meteen te laten onderzoeken. Ook haalt hij de onderzoekers aan die adviseren om voortaan standaard een integriteitstoets deel te laten maken bij de selectieprocedure van (her)benoeming van bestuursleden van de CBCS.
In zijn verzoek brengt de MFK-politicus in herinnering dat er sinds 12 april 2012 een Terms of Reference gereed was voor een integriteitsonderzoek naar Centrale Bankdirecteur Emsley Tromp.
,,Ondergetekenden hebben begrepen dat er op allerlei manieren geprobeerd is om dit onderzoek te boycotten,” zo schrijft de fractieleider. Afgezien daarvan circuleert er in de media een door Tromp getekende brief uit januari 2013 waarin hij zelf vraagt om een onderzoek. Voor de MFK’er is het onbegrijpelijk dat de regeringen van Curaçao en Sint Maarten het verzoek van Tromp niet inwilligden. En wel omdat Tromp aangaf, dat als een onderzoek uitblijft, dit schade kan berokkenen aan de reputatie van Curaçao, Sint Maarten en zijn persoon. Het zou volgens Tromp zelfs negatieve gevolgen kunnen hebben voor de monetaire stabiliteit.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.