De Statenvergadering waarin de groep GreenTown haar alternatieve plannen voor het Isla-terrein verder mocht uitleggen was van groot belang. Dat vindt coalitiepartij PAIS. Partijleider Alex Rosaria vindt dat GreenTown een plek moet krijgen in de werkgroep van het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) dat zich buigt over de opties voor herontwikkeling van het raffinaderijterrein. Dat is een van de twee scenario’s voor de toekomst van de Isla. De andere optie is modernisering van het terrein.
PAIS maakt zich grote zorgen over de opwarming van de aarde. Curaçao dreigt door de klimaatverandering onder water te verdwijnen, maar daarvoor is veel te weinig aandacht. Daarom ziet de partij de gesprekken met GreenTown in een bredere context. ,,Duurzame ontwikkeling is belangrijk. Maar duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder goed bestuur.”
Over de Statenvergadering zegt Rosaria dat het parlement vaak vergadert over dingen die zijn gebeurd. Deze keer ging het over de toekomst. ,,Het was een kans om de toekomst vorm te geven en te bepalen wat voor land wij willen zijn. Het gaat niet om de kleur van de gebouwen, het gaat om een visie op duurzame ontwikkeling.” Dat gaat volgens PAIS niet samen met corruptie: ,,Het lukt niet zonder integere mensen die de beslissingen nemen in de regering.” Rosaria hoopt dat er op Curaçao een brede discussie op gang komt over klimaatverandering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.