Uit de krant vernam ik dat Philip Cohen Henriquez is overleden.
Lucina da Costa Gomez heeft mij indertijd verteld over de grote betekenis die hij voor onze partij, de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) alsmede voor het volk van Curaçao heeft gehad en ik herinner mij deze verhalen nog heel goed…
In de periode dat hij actief was in de politiek en met name in de Partido Nashonal di Pueblo, werkte hij bij het bedrijf van zijn oom Hubert Salas en Co.. Carmen Zielinski, eveneens actief lid van de PNP en later ook Statenlid voor deze partij, had een ruimte gereserveerd voor de PNP waar ze voedselpakketten samenstelden voor de armen, toen armenzorg geheten en Philip Cohen Henriquez leverde gratis de etenswaren van Hubert Salas en Co. voor dit goede doel. Deze pakketten werden uitgedeeld door de PNP en niet in naam van de partijleider van de PNP. In die tijd bestond er nog een hechte eenheid binnen de Partido Nashonal di Pueblo.
Voorts bestond het bestuur van de partij toen uit mensen die uit de verschillende wijken op het eiland kwamen en uit padrino’s uit deze wijken. Zo was Philip Cohen Henriquez padrino van de grote wijk Barber en werd hij bijzonder gewaardeerd door de wijkbewoners net als door iedereen trouwens in de partij. Een harde werker met veel belangstelling voor zijn medemens.
Met dit ingezonden stuk wil ik bereiken dat de leden van de huidige Partido Nashonal di Pueblo weten dat Philip Cohen Henriquez heel veel voor ons volk en met name voor hen in de buitenwijken heeft betekend…
Laten we hem gedenken als een bon yu di Kòrsou die heel veel van de mensen hield en deed wat hij kon doen voor hen die het moeilijk hadden. Moge hij nu rusten in vrede…
Helga Mensing - al 43 jaar lid van de PNP, Curaçao


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).