De werkzaamheden van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten lopen volgens schema.

Onlangs kwamen zij voor het eerst in de volledige samenstelling bijeen op Curaçao.
Tijdens de bijeenkomst stonden de bespreking van de onderzoeksopzet en de vaststelling van de lijst met instanties die tijdens de evaluatie bevraagd zullen worden centraal. In totaal worden vier rijkswetten geëvalueerd: de rijkswetten die gaan over de politie, het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof en de Raad voor de Rechtshandhaving.
Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de evaluatie zal er een diepgaand onderzoek plaatsvinden naar deze wetten. De University of Curaçao (UoC), in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en aangevuld met enkele prominente (lokale) onderzoekers, wordt belast met de uitvoering van het onderzoek.
Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld dat komende woensdag besproken wordt in Den Haag tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) van de vier ministers van Justitie binnen het Koninkrijk. Na goedkeuring van het plan door het JVO, zal de evaluatiecommissie nadere informatie verstrekken over de verdere aanpak en planning.
De evaluatiecommissie staat onder voorzitterschap van Raymond Begina en Harm Brouwer. Daarnaast zijn Fred Wiel (namens Curaçao), Bob Wit (namens Sint Maarten), Luciano Milliard (namens Aruba) en Stan Dessens (namens Nederland) lid van de commissie. Uiterlijk 10 oktober 2015 moet de commissie haar eindrapport uitbrengen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.