Eindverslag nog niet in zicht
Er moeten nog veel werkzaamheden verricht worden in het complexe onderzoek dat door Huub Willems uitgevoerd wordt naar het beleid en de gang van zaken bij Aqualectra (IUH), Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK). ,,De onderzoeker kan vooralsnog geen indicatie geven wanneer het onderzoek zal zijn afgerond”, zo schrijft Willems in zijn laatste update over de voortgang van de enquête-procedure die hij startte na beschikking van 15 juli 2013 door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
Het grootste knelpunt in het onderzoek is dat sommige thema’s complex zijn en telkens nadere toelichting behoeven. Willems schrijft in zijn verslag hierover: ,,De te onderzoeken thema’s betreffen niet alleen drie vennootschappen, maar het zijn ook veel verschillende thema’s die deels overlappend zijn maar deels ook niet, en bovendien in een aantal gevallen bijzonder complex. Het betreft in het bijzonder de ingewikkelde structuren rond de BOO en de aandelentransactie van januari 2011 in verband daarmee, de aandelentransactie van 28 december 2011 en zowel de herstructurering van RdK, CUCR, CUC en CRU als de onroerendgoed- en financiële aspecten die daarmee samenhangen, en als derde de vraag op welke wijze RdK de zeer aanzienlijke financiële middelen die zij tot haar beschikking had vanaf het moment dat zij 100 procent aandeelhouder was van CUCR, heeft aangewend. De complexiteit daarvan laat zich eenvoudig reeds demonstreren door verwijzing naar drie onderzoeken, een intern onderzoek, een forensisch onderzoek en een accountantsonderzoek, die maanden hebben geduurd en door diverse onderzoekers zijn uitgevoerd en waarvoor geldt dat, voor zover de onderzoeker dat thans kan overzien, niet zonder meer kan worden gezegd dat zij de gewenste duidelijkheid verschaffen.”
Willems is sinds zijn aanstelling zes maal op Curaçao geweest in de maanden augustus, september en december 2013 en in januari, februari en maart 2014, voor het voeren van gesprekken. Vanaf zijn tweede bezoek heeft hij dankzij de bemiddeling van het Hof administratieve assistentie gehad. In totaal heeft hij inmiddels 42 gesprekken gevoerd, waarmee in totaal 79,5 uren gemoeid waren. Daarbij waren in totaal 67 gesprekspartners betrokken. Het totale aantal van de bij de gesprekken betrokken personen bedroeg 53. Hij heeft dus met een aantal personen meer dan een keer gesproken.
Zoals met iedere betrokkene besproken, wordt van ieder gesprek een verslag gemaakt dat ter fiattering aan de gesprekspartners wordt voorgelegd. Een aantal verslagen heeft inmiddels de definitieve vorm bereikt. Tijdens en na de gesprekken is een grote hoeveelheid aan stukken en bescheiden ontvangen, in digitale vorm en hard copy. Ook deze stukken moeten bestudeerd worden. Het verslag dat door Willems opgesteld wordt, gaat overigens eerst in concept naar de (advocaten van de) procespartijen voor commentaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.