Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kort geding over de vervuiling door de Isla wordt een langslepende zaak. De rechter stuurde de partijen gisteren opnieuw naar de onderhandelingstafel. Op 31 augustus wordt de zaak voortgezet. De zitting van gisteren was met spoed naar voren gehaald door de eisende partijen Clean Air Everywhere (CAE) en Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), mede namens enkele bewoners. De reden daarvoor was dat na de eerste gesprekken, die positief verliepen, het Land geen enkele informatie meer wilde verstrekken en zelfs mails onbeantwoord liet.
De kleine zaal van de rechtbank was veel te klein voor de grote groep belangstellenden. De grote zaal was niet beschikbaar. Van enige toenadering tussen de partijen leek geen sprake. Zo kregen de eisers pas de avond voor de zitting een klein deel van het TNO-rapport over de groene aanslag te zien. Volgens het Land is TNO gebonden aan geheimhouding. Daarom konden er maar enkele pagina’s worden vrijgegeven.
Het toegenomen fakkelen moet worden onderzocht, aldus CAE en Smoc. Dat is een taak van de Milieudienst, maar wordt niet gedaan. Volgens landsadvocaat Eric Kleist is dat niet waar. Weliswaar is de capaciteit bij de Milieudienst beperkt, maar het affakkelen wordt wel degelijk nauwlettend in de gaten gehouden. De rapportages worden niet vrijgegeven, omdat er een geheimhoudingsplicht is, aldus Kleist.
In ’t Veld concludeerde dat minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur in strijd met de internationale normen handelt. ,,Waar ambtenaren tot op zekere hoogte nog wensten mee te werken lijkt de overheid dat volstrekt niet te willen.” De overheid neemt de situatie niet serieus en steekt de kop in het zand. ,,De tijd van praten en ‘mi ta bezig’ moet verleden tijd zijn. Eisers vragen u om op te treden!”
De rechter ging daar vooralsnog niet in mee, gaf de overheid huiswerk op, waaronder het vaststellen van de oorzaak van de overlast, en hoe die verminderd kan worden. Hij verdaagde het geding tot 31 augustus om dan de resultaten te bespreken. Want dat er actie nodig is om de overlast te beperken staat voor hem vast.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).