Van onze correspondent

Den Haag - Als het kabinet Asjes de hoop koesterde dit jaar verlost te worden van het College financieel toezicht, dan is die hoop nu de bodem ingeslagen.
Dat kan worden opgemaakt uit de reactie van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) op het vernietigende oordeel van de Algemene Rekenkamer Curaçao over de Jaarrekening 2013 van het land.
Bosman heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het 'Rapport van Bevindingen' waaruit blijkt dat er grote twijfels bestaan over de juistheid van een groot aantal posten waardoor de Jaarrekening een verre van getrouw beeld van de werkelijkheid geeft.
,,Maar het bijzondere is, is dat dit geen verrassing is. Het is een herhaling van zetten want zo was het ook al in de jaren ervoor”, aldus Bosman. ,,Ik vind het wel een prettige gedachte dat er op Curaçao in elk geval nog één onafhankelijk landsorgaan is dat met een scherpe blik naar de overheidsfinanciën kijkt.”
Bosman vindt het vooral zorgelijk dat de Rekenkamer er melding van maakt dat de regering heeft geweigerd bepaalde documenten te overleggen. ,,Als je dat hoort, denk je: dat kan niet waar zijn. Bij die posten heeft de Rekenkamer dus niet kunnen controleren of ze kloppen. Dat de regering niet eens heeft willen reageren op het conceptrapport vind ik helemaal beschamend.”
Volgens het liberale Kamerlid zouden bij de Staten van Curaçao ‘alle alarmbellen moeten gaan rinkelen’. ,,De Staten worden op deze manier niet in staat gesteld hun democratische controletaak uit te oefenen. Maar ik krijg de indruk dat men zich er niet druk over maakt.”
Dat doet politiek Den Haag wel: ,,Het Cft zegt voortdurend: ‘Het gaat goed’. Hoe kan het Cft dat zeggen? Ik lees in het verslag van de Rekenkamer dat het Cft nog geen rapport heeft uitgebracht over zaken die betrekking hebben op de jaarrekeningen van 2012 en 2013. Ik weten waarom dat niet is gebeurd. Het Cft hoort er bovenop te zitten. Het kan natuurlijk zijn dat ook het Cft niet de stukken heeft gekregen die het daarvoor nodig heeft, maar dan had ik dat wel willen horen. De Kamer hoort over deze informatie te kunnen beschikken”, aldus Bosman.
Voor het Kamerlid staat vast dat de Rijkswet financieel toezicht die op dit moment door een onafhankelijke commissie wordt geëvalueerd voorlopig niet zal worden ingetrokken. ,,Dat kan pas als Curaçao en ook Sint Maarten hun financieel beheer structureel op orde hebben. Daarvan is absoluut geen sprake, zo bevestigt het rapport van de Rekenkamer."


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).