Gevolmachtigde minister neemt advocaat in de arm; ombudsman verlengt reactietermijn.


Door René Zwart
Den Haag - Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) maakt zich ernstig zorgen over haar positie.
Aanleiding voor haar ongerustheid is de ‘Nota van voorlopige bevindingen’ van het onderzoek dat ombudsman mr. Alba Martijn naar haar functioneren heeft ingesteld. De vrees voor het eindrapport is bij Wiels zo groot dat zij een advocaat in de arm heeft genomen.
De sinds haar aanstelling in juni 2013 frequent in opspraak geraakte Gevolmachtigde minister heeft via de door haar ingehuurde - niet nader aangeduide - advocaat voor elkaar gekregen dat de publicatie van het eindrapport voorlopig enkele weken vertraging oploopt.
Mr. Martijn bevestigde gisteren in reactie op vragen van deze krant dat Wiels’ raadsman begin deze week - vlak voor het verstrijken van de wettelijke reactietermijn - om twee weken uitstel heeft verzocht. ,,Deze extra verlenging is eenmalig aan betrokkene verleend”, aldus de ombudsman.
Dat betekent dat Wiels tot uiterlijk 28 mei de gelegenheid heeft om haar weerwoord te geven op het voorlopige rapport van Martijn. Minister-president Ivar Asjes (eveneens Pueblo Soberano) heeft zijn commentaar wel binnen de wettelijke termijn van maximaal zes weken ingestuurd.
,,De reacties kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de nota en/of nader onderzoek. Dit kan pas na ontvangst van de tweede reactie worden vastgesteld”, aldus Martijn die ernaar streeft de definitieve versie van haar rapport medio juni af te ronden.
,,Hierna zal het rapport worden aangeboden aan het bestuursorgaan (Asjes, red.), de Gevolmachtigde minister en de Staten. Vervolgens zal het rapport worden geanonimiseerd en gepubliceerd op de website www.ombudsman-curacao.cw en op verzoek worden gemaild aan eventuele belangstellenden”, aldus mr. Martijn.
Het onderzoek richt zich formeel niet op de ambtenaar Wiels, maar ‘op aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van de Gevolmachtigde minister die bij de ombudsman hebben geleid tot het vermoeden dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan ten minste de schijn van niet-integer handelen’.
Mr. Martijn verbleef eind vorig jaar enkele weken in Nederland om - in aanvulling op documenten en publicaties waarover zij beschikte - enige tientallen mensen uit de directe (werk)omgeving van Wiels te interviewen. Ter bescherming van hun privacy wordt niet bekendgemaakt met wie is gesproken. Voor een aantal geïnterviewden was dat een voorwaarde omdat zij bang zijn voor represailles als bekend wordt dat zij aan het onderzoek hebben meegewerkt.
Eind maart heeft mr. Martijn haar voorlopige bevindingen naar Asjes gestuurd. Medewerkers van het Curaçaohuis waren kort daarna getuige van een woede-uitbarsting van Wiels die degenen die tegenover de ombudsman een verklaring over haar hebben afgelegd voor ‘verraders’ uitmaakte.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).