Rechter: De Lima als eerste en enige ceo verantwoordelijk.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerst geschorste en daarna ontslagen ceo van Ctex, Anthony de Lima, heeft het kort geding tegen Curaçao Technology Exchange verloren.
De voormalige topman van het nog zeer nieuwe datacenter te Mahuma was in grote problemen gekomen na onthullingen door het Antilliaans Dagblad begin januari dat het businessplan van Ctex, onder verantwoordelijkheid van De Lima opgesteld en gepresenteerd aan aandeelhouders en kredietverstrekkers, gefabriceerde en dus vervalste brieven bevat. Nadat hij in de gelegenheid was gesteld om de authenticiteit van een zestal ‘letters of intent’ (LOI’s) aan te tonen, maar daar niet in slaagde, werd De Lima eerst geschorst (15 januari) en daarna ook ontslagen (9 maart).
Met het kort geding wilde hij intrekking van het ontslag, onder doorbetaling van zijn maandelijkse vergoedingen, alsmede opheffing van de schorsing en de gelegenheid om zijn werk bij Ctex te hervatten. Volgens hem en zijn advocaat Linda Douglas was zowel schorsing als ontslag niet redelijk en ook niet billijk.
De rechter gaat hierin niet mee. Ten eerste merkt het gerecht op dat partijen - Ctex en De Lima zelf - het erover eens zijn dat het algemeen bestuur (general board) van Ctex ‘te allen tijde bevoegd is een uitvoerend bestuurder als De Lima te ontslaan’. De rechter stelt voorts dat er niets aan het ontslagbesluit mankeert.
,,De omstandigheid dat het algemeen bestuur van Ctex zich genoodzaakt zag De Lima te ontslaan wijst op een ernstige vertrouwenscrisis. In zo’n geval is het de (uitvoerend) bestuurder die het veld moet ruimen.”
Het vonnis meldt verder dat ‘niet weersproken is dat Ctex zich in een deplorabele financiële situatie bevindt’ en, zo vervolgt de rechterlijke uitspraak, het algemeen bestuur kan ‘De Lima als eerste en enige ceo in redelijkheid daarvoor verantwoordelijk houden’.
,,Verder staat vast dat ten minste één van de LOI’s is vervalst. Los van het daadwerkelijke belang van die LOI’s voor de vennootschap, heeft dat negatieve publiciteit meegebracht, die een al in zwaar weer verkerend bedrijf als Ctex er niet bij kon hebben. Als ceo kan De Lima daarvoor wederom verantwoordelijk worden gehouden, ook al is eveneens komen vast te staan dat hij feitelijk met (vervalsing van) die LOI’s niets te maken heeft gehad.”
Deze laatste zinsnede zal vermoedelijk inzet worden van verder juridisch en publicitair gekibbel, verwacht advocaat William ten Veen van Ctex. ,,Feitelijk is wat de rechter stelt - op dit moment - juist, maar het onderzoek naar de betrokkenheid van De Lima bij de vervalsingen loopt nog.”
Die opdracht is door Ctex, met overheidstelecombedrijf UTS en Girobank als grootste aandeelhouders, verstrekt aan de forensische tak van Deloitte Amsterdam. Ten Veen wijst erop dat het vonnis van vrijdag er zelf ook op wijst dat ‘dit kort geding zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten’.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.