Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Volgens Bernice Calmes, de geschorste secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, zijn er geen gegronde redenen aanwezig voor het ontzeggen van toegang tot haar werkplek.
Dat staat in het verweerschrift dat Calmes twee dagen na haar schorsing, middels raadsman Wilfred Fortin, bij de desbetreffende minister heeft ingediend. Het Antilliaans Dagblad beschikt over dit schrijven waarin Calmes uitvoerig uitleg geeft over het verwijt aan haar adres.
In het verweerschrift stelt Calmes middels haar advocaat dat het ministerie van SOAW op een ‘ander niveau’ is gaan functioneren toen SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) er bewust voor koos om oud-beleidsdirecteur ad interim Jeroen Jansen te vervangen voor een nieuwe ad interim beleidsdirecteur met een opleiding als bouwkundige. ,,Als gevolg van het vorenstaande heeft het ministerie om voor de hand liggende redenen moeten ondervinden dat, zonder op enigerlei wijze tekort willen doen aan de plichtsgetrouwheid en capaciteiten van de nieuwe ad interim beleidsdirecteur, de adviserende capaciteit van het ministerie op een ‘ander niveau’ is gaan functioneren.” Hierdoor zou Calmes onder de aandacht van de minister hebben gebracht dat zij genoodzaakt zou zijn om aan bepaalde opdrachten enige voorrang te verlenen.
,,Zij heeft mondeling aan u doorgegeven dat op het moment dat u haar iets opdraagt, dat een verzoek om advies inhoudt, zij al het overige werk tijdelijk laat parkeren, totdat de door u urgent verzochte stukken door haar naar behoren in gereedheid zijn gebracht en bij u zijn bezorgd”, aldus Fortin. ,,De minder belangrijke post blijft daarom af en toe wat langer liggen, maar nooit langer dan een (werk) week.”
In het geval van twee adviseurs schrijft de raadsman van Calmes: ,,In casu zijn de apostilles van de heer V. en de heer P. langer dan gebruikelijk bij haar blijven liggen omdat u onvoldoende middelen beschikbaar had op de begroting voor de uitbetaling van adviseurs. In 2014 was het jaar ook aangevangen met 5.000 gulden en vervolgens is gedurende het jaar ruim 500.000 gulden overgeheveld voor de uitbetaling van adviseurs.” Door afwezigheid wegens ziekte is minister Larmonie vervolgens pas na een ziekteperiode van twee weken volledig op de hoogte gebracht van de situatie waarna Calmes alsnog gezorgd zou hebben voor de nodige overheveling van de benodigde fondsen.
Over het verwijt van het ‘hebben geknoeid met een apostille’, legt Fortin, namens Calmes, uit dat een medewerker van SOAW na te zijn weggeweest voor vakantie eind februari aangaf dat de advieskosten het beste ten laste van de posten van de Landsbemiddelaar uitbetaald konden worden en vroeg om toestemming om dat te wijzigen. ,,Calmes heeft hier mondeling mee ingestemd en de medewerker zou hiermee aan de slag gaan. Echter, gelijk die middag is zij ziek naar huis vertrokken.” Op 6 maart werd bij de medewerker van Calmes het verzoek neergelegd de betreffende apostille met spoed door te sturen. Op de apostille stond de datum van 23 februari 2015. De SG merkte toen op dat de aan Calmes doorgeleide apostille aangepast moest worden omdat het er op deze manier op zou lijken dat de apostille vanaf 23 februari bij haar zou zijn blijven liggen, ‘terwijl dit pertinent niet het geval was’. Met die mededeling zou de medewerker van Calmes naar een leidinggevende zijn gegaan die de doorgeleide apostille zou hebben gecorrigeerd en overeenkomstig de werkelijkheid zou hebben gewijzigd. Vervolgens werd de apostille doorgestuurd naar de minister.
Volgens verschillende berichtgevingen zou minister Larmonie eerder uit het buitenland zijn gekomen, samen met de delegatie, om deze zaak af te kunnen handelen. Zij was gisteren echter niet bereikbaar voor commentaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.