Al het nieuws

Volgens eerdere berichtgevingen zouden er tot december 2014 onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan het pand aan de Badhuisweg. Maar in de zeven maanden dat Gevolmachtigde minister Wiels en haar staf onderhuurders zijn van de kantoorvilla Bon Aire, is er geen spijker vertimmerd aan de Badhuisweg. Sterker nog: de gebouwen beginnen steeds meer zichtbare tekenen van verpaupering te vertonen. 

Terwijl de extra huurlast ter grootte van 17.500 Antilliaanse gulden maandelijks doortikt, holt de staat van onderhoud van de gebouwen aan de Badhuisweg zienderogen achteruit. ,,Oudere panden die dringend toe zijn aan onderhoud raken naarmate ze langer leegstaan steeds verder in verval. Elke maand dat die situatie voortduurt, gaan ze er in waarde op achteruit”, aldus een makelaar.
Over de toekomstige huisvesting heerst al sedert mei verwarring. Aanvankelijk ontkende Wiels dat er verhuisplannen waren, maar die ontkenning viel niet vol te houden nadat er een verhuiswagen kwam voorrijden. Vervolgens lekte uit dat er een verbouwingsplan klaar lag waarvan de kosten tussen de 2 en 3 miljoen euro werden geraamd.
Voor de overhaaste verhuizing gaf de Gevolmachtigde minister als verklaring dat een bouwkundig expert had vastgesteld dat er direct instortingsgevaar zou zijn. Wiels verweet haar voorgangers het zo ver te hebben laten komen, maar toen het expertrapport via de Staten openbaar in de openbaarheid kwam, bleek dat er geen enkele noodzaak was de panden te ontruimen.
Enkele maanden geleden bezichtigde Wiels diverse panden in het centrum van Den Haag, onder meer twee achttiende-eeuwse herenhuizen aan de Prinsegracht (koopsom 6,5 miljoen gulden, maandhuur 36.000 gulden).


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.