Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2015 heeft de ombudsman 641 verzoeken van rechtzoekende burgers en organisaties ontvangen die voornamelijk door middel van interventie zijn afgehandeld.

 

KranshiDe meeste in behandeling genomen verzoeken (252) betroffen het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD, 53), gevolgd door Justitie (49) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP, 39). Financiën en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) hebben een gedeelde vierde plaats met 32 verzoeken. Dit blijkt uit het onlangs aan de Staten aangeboden jaarverslag 2015 van de ombudsman.
Als deze verzoeken nader gespecificeerd worden, dan blijken de meeste klachten binnen BPD te maken te hebben met het bevolkingsregister (Kranshi, 33).
Bij Justitie gaat het veelal om klachten met betrekking tot de Toelatingsorganisatie en het Korps Politie Curaçao (KPC), allebei 15 klachten in 2015. De Voogdijraad en het ministerie zelf scoren met respectievelijk 10 en 7 klachten.
De meeste klachten bij VVRP betroffen Domeinbeheer (22), bij SOAW de buurthuizen (15) en de dienst Arbeidszorg (14) en bij Financiën de nieuwe belastingorganisatie (18).
Van de 641 verzoeken heeft de ombudsman er 519 in behandeling genomen waarvan in 2015 reeds 495 verzoeken als volledig afgehandeld kunnen worden beschouwd. Overigens, zo blijkt uit het cijfermatige overzicht, zijn niet alle verzoeken bij de ombudsman aan het goede adres. Van de 641 verzoeken waren er 252 (40 procent) die binnen de bevoegdheid van de ombudsman vallen. De meeste (234) zijn via interventie opgelost en 18 zijn in 2016 nog in behandeling.
De meeste verzoeken, 267 (42 procent), vallen niet binnen de bevoegdheid van de ombudsman, maar zijn toch behandeld in overleg met de betrokken overheids-nv of -stichting. Van deze categorie zijn 261 verzoeken afgehandeld via interventie. De rest is in 2016 nog in behandeling. Verzoeken die niet vallen onder de bevoegdheid van de ombudsman en die alleen verwezen worden naar de betreffende instantie zijn er in totaal 122.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).