Al het nieuws

Door Ajay Surjbalisingh
Venezuela houdt vol dat het land in staat is om tijdig te voldoen aan de betalingsverplichtingen jegens obligatiehouders. Toch lukte het de Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) niet om betalingen gekoppeld aan een obligatielening van 280 miljoen dollar te voldoen nadat een zogenaamde ‘grace-periode’ was verstreken in de eerste week van november.

Als gevolg van dit incident, verlaagde kredietbeoordelaar Fitch op 7 november 2017 de al lage kredietwaardigheid van het staatsoliebedrijf van CC naar C: een C-rating suggereert dat een faillissement of een proces dat leidt tot faillissement is aangevangen. Op dezelfde dag verklaarde S&P Global Ratings dat de staat Venezuela, die de grootste oliereserves in de wereld herbergt, een betaling van 200 miljoen dollar niet kon verrichten na eveneens een grace-periode van 30 dagen. S&P beoordeelde de kredietwaardigheid van Venezuela met een ‘SD’ ofwel ‘Selective Default’. Hiermee geeft de kredietbeoordelaar aan dat Venezuela gefaald heeft om aan specifieke of een bepaald type betalingsverplichtingen te voldoen, maar dat andere financiële verplichtingen wel tijdig nagekomen zullen worden. S&P schat verder in dat de komende 3 maanden het land er wederom niet in zal slagen om betalingsverplichtingen na te komen, en wel met 50 procent kans!
Het is alom bekend dat Venezuela kampt met een economische crisis, waarbij de olieproductie op het laagste niveau is sinds 1989 en de reserves van de Central bank (die grotendeels uit goud bestaan) een 15-jaars dieptepunt van 9,7 miljard dollar hebben bereikt. De sancties tegen dit land belemmeren overmakingen van fondsen naar het buitenland, waardoor ‘late (schuld)betalingen’ verder opstapelen.
Onder deze omstandigheden probeert president Nicolás Maduro de kredietvoorwaarden van een obligatielening groot 60 miljard dollar, die is uitgegeven door de overheid en de PdVSA te heronderhandelen. Echter is dit lastig omdat financiële instrumenten en derivaten die doorgaans worden toegepast, niet zijn toegelaten door de sancties. Voorts zijn beleggers terughoudend om te onderhandelen met een overheid die wordt beschuldigd van een antidemocratische signatuur en corruptie.
Inmiddels heeft Citigroup Inc. rekeningen van de staat Venezuela gesloten. Euroclear heeft betalingen gerelateerd aan obligatieleningen bevroren. En de Deutsche Bank heeft correspondentbankrelaties met Venezolaanse banken opgezegd. Venezuela op haar beurt beschuldigt de VS, mondiale financiers en banken van samenzwering om te voorkomen dat het land de schulden tijdig kan aflossen.
De meeste uitstaande schulden van Venezuela worden verhandeld voor slechts 30 procent van de waarde (30 centen per dollar). Staatsobligaties van Venezuela daalden in november alleen al met 20 procent ten opzichte van slechts 0,9 procent daling van staatsobligaties van ontwikkelingslanden.
marketupdateDe grafiek illustreert de ontwikkeling van de zogenaamde ‘credit default spread’: Deze spread kan worden beschouwd als een soort verzekeringspremie die de markt eist om PdVSA’s schulden te verzekeren tegen faillissement. De belegger kan namelijk het faillissementsrisico van een PdSA-obligatie overhevelen naar een derde partij middels een zogenaamde credit default swap. Hiervoor betaalt de belegger een premie.
Door de verslechterde kredietwaardigheid schoot deze omhoog naar 1,53 procent (gemiddelde sinds 2010 van 0,28 procent). Er is duidelijk maar weinig vertrouwen van beleggers in schuldtitels van Venezuela en PdVSA.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.