Al het nieuws

Door Ajay Surjbalisingh
Iedereen kent het Engelse kinderverhaal wel over Goudlokje en de drie beren. In dit verhaal proeft Goudlokje van drie borden pap: het eerste bord is te warm, het tweede is te koud, maar het derde bord is precies goed.

marketupdate Zo lijkt het nu ook te gaan met de wereldeconomie: de groei is redelijk sterk, maar dit leidt nog niet tot oververhitting van de economie. Daardoor is de druk op inflatie beperkt. Een dergelijke omgeving van gestage groei en lage inflatie wordt door economen het Goldilocks- of Goudlokje-scenario genoemd. De komende 4 weken bespreken wij de vooruitzichten van de economie en beleggingsmarkten. In deze editie komt economische groei en werkloosheid aan de orde.
Het IMF verhoogde in oktober de geprojecteerde groei voor de wereldeconomie met 0,1 procent tot 3,6 procent. In de Verenigde Staten kwam de economische groei in het derde kwartaal uit op 2,3 procent op jaarbasis, licht hoger dan verwacht. Voorlopige cijfers wijzen op een groei van de Chinese economie in het derde kwartaal van 6,8 procent op jaarbasis, ten opzichte van een groeidoelstelling van 6,5 procent. De groei wordt breed gedragen door zowel bestedingen van consumenten als bedrijfsinvesteringen. Ook de economie van de Europese Unie presteert goed: de geschatte groei van 2,5 procent op jaarbasis ten opzichte van 2,3 procent in het vorige kwartaal is positief te noemen. Een andere positieve ontwikkeling is dat de groei breed wordt gedragen: niet alleen Duitsland groeit, maar ook landen als Italië en Frankrijk zien de economische activiteit aantrekken (bron: Achmea Asset Management)
De grafiek illustreert de werkloosheid in de economieën van de VS, Japan, de Europese Unie, China en het Verenigd Koninkrijk. Er is duidelijk dalende trend en daarin zit de kracht van het economisch herstel: meer werkgelegenheid gevolgd door stijgende consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen die de groei verduurzamen. Omdat inflatie niet meestijgt, behouden consumenten hun koopkracht: een waar goudlokje. De werkloosheid in de Europese Unie is nog hoog, doch aan het verbeteren.
Iets dichter bij huis is het economisch momentum minder positief: de geaggregeerde economie van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied klautert uit de negatieve groei van -0,9 procent in 2016 om naar schatting 1,2 procent te groeien in 2017 en verder tot 1,9 procent in 2018. Het negatieve effect van Venezuela is duidelijk in deze cijfers. Bekijken we het Caribische gebied geïsoleerd, merken we dat de groei terugvalt van 3,4 procent in 2016 tot 2,8 procent in 2017. In 2018 trekt de economie weer aan met 4,4 procent (bron IMF).
Voor wat betreft Aruba, projecteert de Centrale Bank van Aruba een reële economische groei van 3,4 procent in 2017 na een lichte krimp van 0,2 procent in 2016. De groei zal worden gedreven door investeringen in de raffinaderij terwijl inkomsten uit toerisme naar verwachting met 1,3 procent zal toenemen. De sterke correlatie met de Amerikaanse economie, die thans aardig op dreef is, zal naar verwachting een positief effect hebben op de economie van Aruba in 2018.
De economie van Curaçao komt maar moeizaam op gang: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten projecteert een magere groei van 0,4 procent in 2017 na een stagnante groei in 2016, gedreven door een toename in de particuliere en overheidsbestedingen. Opgemerkt dient te worden dat het eerste kwartaal van 2017, een krimp van 0,9 procent is gerealiseerd. De geprojecteerde groei van 0,5 procent voor Sint Maarten komt in gevaar na de enorme schade van orkaan Irma. Herstelwerkzaamheden in 2018 zal cruciaal zijn voor economisch herstel.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.