Al het nieuws

Vierde editie in serie over Italiaanse banken.  De totale portefeuille van de zogenaamde NPL in Italië (nonperforming loans ofwel leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen) bedraagt 360 miljard euro, circa 18 procent van alle leningen die de banken hebben uitstaan. Dit gemiddelde steekt ver uit boven het wereldgemiddelde van 4,5 procent (zie grafiek).
De bouw- en constructiesector heeft het grootste aandeel in de NPL’s gevolgd door de wholesale- en retailsector met respectievelijk 43,3 miljard en 27,2 miljard euro aan slechte leningen. De huizenmarkt vertegenwoordigt een bedrag van 20,8 miljard euro aan slechte leningen.
Daar de economie van Italië niet groeit en het besteedbaar inkomen niet toeneemt, is het niet waarschijnlijk dat de vastgoedmarkt spoedig zal aantrekken. Het vooruitzicht dat debiteuren in deze sector hun betalingsverplichtingen zullen nakomen is dan ook niet rooskleurig.
Daar komt nog bij dat de overheid beperkte mogelijkheden heeft om banken te helpen met extra liquiditeit. De verwachting is dan ook dat dit probleem nog enige tijd zal voortduren.
Toch doen niet alle Italiaanse banken het even slecht: het probleem is geconcentreerd bij enkele banken. De Monte dei Paschi de Sienna-bank heeft de hoogste NPL-ratio (35 procent), gevolgd door Banca Carige (32 procent) en Banco di Sardegna (25 procent). Banken die het beter doen zijn Mediobanca (5 procent) en Unicredit (10 procent).
De Paschi Bank, de oudste in de wereld en derde grootste in Italië heeft circa 47 miljard euro slechte leningen op de balans, 24 procent van het geheel in Italië. De ECB vereist dat deze bank de slechte leningen terugdringt met 8 miljard euro in 2017 en nog eens 6 miljard euro in 2018. De bank is thans in discussie met de ECB met betrekking tot de voorwaarden en snelheid om de NPL te reduceren. Beleggers zijn zich uiteraard bewust van het probleem en mogelijke implicaties als de ECB doordrukt. Het gevolg is dat het vertrouwen in deze bank is gezakt tot een dieptepunt en dat manifesteert zich ook in de koers van het aandeel: de prijs van het aandeel Paschi Bank is het hardst geraakt in de MSCI bankenindex. De koers daalde van circa 60 euro in 2007 tot onder de 0,35 euro nu.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.