Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In nauwe samenwerking met Mind Management Support & Consulting organiseerde de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) onlangs een studiedag over klantenservice in het Divi Flamingo Hotel.
Klantenservice is een belangrijk onderwerp voor elke ondernemer. De laatste jaren, met alle ontwikkelingen die zich wereldwijd voordoen, is aandacht besteden aan de service die men verleent aan de klanten een noodzaak geworden voor veel ondernemers. Een bedrijf dat geen goede service biedt, kan klanten verliezen aan de concurrent waar de service beter is. De studiedag kon rekenen op deelnemers uit verschillende bedrijfstakken. Zo waren niet alleen de horeca en de financiële sector vertegenwoordigd, maar bezochten representanten uit de beveiliging, de medische zorg, de architectuur, de post, opleidingen, nutsbedrijven, makelaardij, consultancy en natuurbeheer eveneens het seminar.
Gedurende de dag werden de deelnemers zich steeds meer bewust van de complexiteit van het geven van een excellente service aan klanten die in een multiculturele samenleving leven. Iedereen is verschillend en iedereen heeft een eigen uitgangspunt over wat exceptioneel of aanvaardbaar is en wat niet. Als de concurrentie toeneemt, wordt de strijd om klanten te behouden moeilijker. Concurrenten bieden meer en klanten verwachten meer. ,,De vaardigheid om een kwaliteitsproduct of -dienst te maken of aan te bieden is niet langer voldoende om een bedrijf succesvol in stand te houden”, aldus internationaal spreker en schrijver Erick Edwards, die de leiding had tijdens de conferentie.
Edwards vergeleek klantenservice met een bokser die goed voorbereid moet zijn voordat hij deelneemt aan een gevecht met de bedoeling zijn tegenstander via een knock-out uit te schakelen.
Edwards belichtte samen met de twee lokale trainers Jursi Marshall en Yasser Cova verschillende belangrijke invalshoeken waar ondernemers rekening mee moeten houden bij het verlenen van goede service aan klanten. Zo kwamen het begrip klantenservice, de focus op de klant, de focus op de medewerker, het begrip voor het verschil in cultuur en hoe om te gaan met klachten in een bedrijf naar voren. Daarnaast kreeg elke deelnemer het door Edwards geschreven digitale boek ‘Knockout Customer Service’ om zich ook na de training te kunnen blijven professionaliseren.
Gianni van den Heuvel van de KvK Bonaire voegde er nog aan toe dat hetgeen men altijd heeft beschouwd als goede klantenservice zo gewoon is geworden, dat het langzaamaan is vervaagd en alledaags is geworden. Met deze studiedag gaat de KvK door met haar streven om ondernemers gereedschappen aan te reiken die hen helpen zichzelf en hun bedrijf verder te professionaliseren. De KvK merkt dat hier vanuit de samenleving van Bonaire steeds meer behoefte aan is en zal ook in 2016 weer veel van deze trainingen en workshops gaan organiseren.
Als ondernemers een onderwerp hebben dat belangrijk is voor de ondernemersbranche, kunnen zij dit laten weten aan de KvK zodat deze hiervoor een passende training of workshop voor kan bedenken. Op- en/of aanmerkingen of andere informatie kan gestuurd worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.