Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - ,,We zijn voor een deel afhankelijk van de pers.” Zo start voorzitter van de referendumcommissie Douwe Boersema de eerste persconferentie van de commissie. Via de pers en de verschillende media zal het volk geïnformeerd moeten worden. De commissie gaat immers niet van deur tot deur. Het aankomende referendum is gekoppeld aan dat in 2004. Toen ging het over het feit of men een directe band met Nederland wilde en wist men niet precies wat deze nu in ging houden en nu gaat het over de invulling daarvan. Zo legt Boersema uit.
Het evaluatierapport van de commissie-Spies is klip en klaar over het feit dat het ging om integratie en omdat het volk daar niet over is geraadpleegd moet het de gelegenheid krijgen daar haar mening over te geven. Dit referendum is, zo valt af te leiden uit de woorden van Boersema, dus eigenlijk meer een soort opiniepeiling. Daarnaast is de impact van het referendum beperkt. ,,De gevolgen van dit referendum zijn niet zo groot dat de Verenigde Naties erbij moeten worden gehaald. Het is vooral een interne aangelegenheid”, aldus Boersema.
Vervolgens benadrukt de voorzitter dat de commissie neutraal en onafhankelijk is en niet meedoet aan de politieke discussie. Ondanks het in het regeerakkoord opgenomen streven van de coalitiepartijen die ook opdrachtgever zijn in de vorm van het Bestuurscollege (BC) accepteert de commissie naar zeggen van Boersema geen opdrachten in die richting en zal de informatie neutraal zijn. Dat de zo wenselijke politieke unanimiteit over het referendum uitblijft, beperkt de commissie wel enigszins in haar mogelijkheden. Al zal men dit blijven herhalen in de voorlichting.
De commissie houdt zich met betrekking tot de voorlichting aan een standaardprocedure. Deze referendumvoorlichtingsprocedure zal bestaan uit drie bulletins. De eerste komt uit rond 13 november en zal vooral gaan over het hoe en wat met betrekking tot het referendum; de praktische informatie. Het tweede bulletin zal twee weken na het eerste uitkomen en dieper ingaan op de vragen die er in de samenleving leven. Het derde bulletin komt een week voor het referendum uit, rond 11 december, en zal een samenvatting geven van het in de eerste twee behandelde en gaan over wie mag stemmen. Om mensen bewust te maken van het referendum en hun stemrecht zullen er de komende tijd advertenties in de kranten verschijnen, jingles op de radio, billboards, spotjes op de televisie. De commissie schat dat er zo’n 11.000 tot 12.000 stemgerechtigden zijn. De leden gaan echter niet over de gang van zaken en de organisatie van het stemmen. Die taak ligt bij het hoofd stembureau. Naast de advertenties, spotjes en jingles zal de commissie ook op vier plekken voorlichtingsbijeenkomsten houden, kunnen groepen van 20 tot 25 mensen de commissieleden uitnodigen om te komen praten en houden de leden van 13.00 tot 19.00 uur kantoor op de Kaya Korona 13 (OICN-gebouw). De commissie is ook te bereiken via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en via telefoon op nummer 7171133 en informatie is terug te vinden op facebook en de website.

referendumbonaire2015.org

Referendumcommissie steekt van wal
De zeven leden tellende referendumcommissie hield gisterochtend haar eerste persconferentie.
De commissie maakte meteen kenbaar dat zij geen politieke uitspraken zal doen noch aandeel wil en zal hebben in de politieke discussie die groepen als de NKBB (Nos Ke Boneiru Bèk) oproepen door op borden te schrijven dingen als ‘stem nee’ en ‘minder makamba’s’.
De commissie lijkt een gebalanceerde afspiegeling van de Bonairiaanse samenleving ook al is het merendeel niet van Bonairiaanse afkomst. Jurist en voorzitter Douwe Boersema komt van Curaçao, juriste en secretaris Maritza Valdink kersvers van Nederland, de op Curaçao geboren accountant Stephen Rosario is penningmeester en woont inmiddels al zo’n 23 jaar op het eiland. Lid Franklin Hanse is van Curaçao en daar net als Douwe Boersema eveneens woonachtig. Voormalig bankdirecteur Sherwin Pourier, psychologe Jo-Ann Ruimveld en pastoor Ivan Dario Perez wonen alle drie al een aantal jaren op Bonaire.
De commissieleden zijn vrijwel allemaal door gedeputeerde Clark Abraham gevraagd om plaats te nemen in de commissie en beschouwen het als een grote eer op deze manier iets te kunnen bijdragen aan de toekomst van Bonaire.
Ze zijn op 19 oktober benoemd en de afgelopen twee weken hard aan het werk geweest met het opstellen van een plan van aanpak, een communicatieplan, het opvragen van offertes voor bijvoorbeeld drukwerk, distributie, het opstellen van teksten die voor iedereen begrijpelijk zijn en het op één lijn krijgen van de hele commissie. Ze komen vrijwel iedere dag bij elkaar en appen daarnaast met elkaar via de groepsapp. Zo laten de leden Valdink en Rosario weten.
Voor de Surinaamse Maritza Valdink geldt dat zij het vooral belangrijk vindt dat mensen gebruikmaken van hun stemrecht. ,,Het gaat om je toekomst en jouw stem geldt en is belangrijk”, zo pleit ze. Voor Stephen Rosario ligt de grootste uitdaging in het goed informeren van het publiek. ,,Tot in de knoek moet men weten of men ja of nee gaat/wil stemmen”, zo stelt hij.
Beide leden laten in navolging van de voorzitter ook weten dat de commissieleden geen enkele uitspraak kunnen en willen doen over hun meningen ten aanzien van het referendum en dat ze hopen dat iedere burger van Bonaire goed geïnformeerd zal stemmen op 18 december.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.