Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Dwars door het zand en stof van voorbijrijdende auto’s op de onverharde weg is de locatie bijna niet te zien. Al had de brandweer haar best gedaan om op de plek waar de nieuwe justitiële inrichting gaat komen de overlast van de rondwaaiende rode aarde tot een minimum te beperken.

 

De nieuwe gevangenis zal ruimte bieden aan 125 gedetineerden en naar verwachting eind 2016 gereed zijn. Directe aanleiding voor de bouw van een nieuwe gevangenis op Bonaire waren de aanbevelingen van de European Commitee for the Prevention of Torture (CPT) in 2007. In de eerste fase is toen de huidige gevangenis in Playa uitgebreid en gerenoveerd. Gedurende tweede fase is de penitentiaire inrichting nogmaals tijdelijk uitgebreid met cellen en voorzieningen, door zeecontainers aan elkaar te koppelen en te stapelen. En anno 2015 is de bouw van een geheel nieuwe justitiële inrichting die aan alle eisen voldoet dus officieel gestart. Patricia Hassell, sinds 2010 directeur van de gevangenis, bedankte in haar speech ketenpartners als de brandweer, de KMar (Koninklijke Marechaussee), de kustwacht,  Defensie, de luchthaven en Toezicht en Handhaving voor hun samenwerking. Haar speciale dank ging uit naar de afdeling Communicatie van RCN en ze verzekerde de aanwezigen dat de nieuwe justitiële inrichting er nu dan toch echt gaat komen. ,,Al zeggen mensen nog steeds, ze gaan niet bouwen. Het gaat gebeuren. We gaan nu echt de stad uit.” Ten slotte bedankte ze ook de 110 medewerkers van JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland) die in lokale dienst zonder enig referentiekader maar wel veel training iedere dag weer klaarstonden.

Gezaghebber Rijna noemde twee positieve punten van de nieuwbouw. Allereerst de economische impuls en de werkgelegenheid die de nieuwe gevangenis met zich meebrengt. Daarnaast betekent het dat de stad het deel van het centrum waar nu de inrichting staat binnenkort verder kan ontwikkelen. Hij heeft echter ook gemengde gevoelens want in feite is het volgens hem jammer dat er een gevangenis nodig is. ,,Dus laten we met zijn allen proberen te voorkomen dat de gevangenis ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en vrienden, kennissen en of familie door de voordeur naar binnen moeten.” Als blijk van vriendschap speldde hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven de pin met het wapen van Bonaire op. De staatssecretaris prees de prestatie van de ketenpartners maar benadrukte dat wel het ontschotten van de verschillende samenwerkende diensten sneller moet plaatsvinden. Ook omdat op die manier het belastinggeld efficiënter kan worden besteed. Volgens hem schept de nieuwe gevangenis ook meer mogelijkheden op het gebied van resocialisatie. De Europese Nederlanders vroeg hij om zich te richten op de versterking van ketensamenwerking. ,,Durf te pionieren en probeer oplossingen te zoeken binnen de Caribische maat. Hou rekening met de kleinschaligheid.” De keten moet zich volgens de staatssecretaris richten op preventie maar ook op de rechtshandhaving. ,,Want op een gegeven moet je stoppen met praten.”

Peter Hennephof, hoofddirecteur van de Dienst Justiële Inrichtingen (DJI) meldde dat de kwaliteit van een gevangenis toont hoe het gaat met een land. Het belang van de nieuwe inrichting ligt er volgens hem vooral in dat het niet meer louter om insluiten gaat maar dat de inrichting ook kan bijdragen aan het herstel dan wel het resocialiseren van gedetineerden, het voorkomen van recidiven, het bieden van onderwijs, verzorging en slachtofferhulp. De sportfaciliteiten en de medische voorzieningen bieden volgens de hoofddirecteur bovendien mogelijkheden voor creatieve nieuwe vormen van samenwerking. ,,Ik gun ons voorbeelden waar Nederland wat van kan leren.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.