Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is nooit eerder in al die 100 jaar dat de olieraffinaderij op Curaçao actief is, asbest opgeruimd. De Refineria di Kòrsou (RdK) kon daarom niet inschatten hoeveel kubieke meter asbest opgeruimd moest worden.
Ook na de opruiming is er geen zicht op de totale hoeveelheid asbest die er mogelijk (nog) ligt. ,,RdK is niet in de positie om hier antwoord op te geven, gezien het feit dat vanaf de tijd van de Shell er materiaal dat asbest bevatte begraven werd op de (zo genoemde) ‘RdK Yard’, zonder dat hier ooit hoeveelheden van zijn bijgehouden.” Daarom is bij de openbare aanbesteding voor het opruimen van het asbest op de ‘RdK Yard’ een schatting gemaakt van 200 kubieke meter. Uiteindelijk is er 450 kubieke meter opgeruimd. Dit ‘meerwerk’ heeft RdK veel meer gekost dan de oorspronkelijk prijs die het bedrijf Torcida Engeneering nv. bij de offerte had berekend. Dit blijkt uit een uitvoerig schrijven van de interim-premier Ben Whiteman (PS) aan de Staten waarin hij antwoord geeft op vragen die Jacinta Constancia (MFK) stelde over het opruimen van asbest op het terrein van RdK. Om precies te zijn: Er was door het gegunde bedrijf een bedrag berekend van 828.400 gulden op basis van 200 kubieke meter. Uiteindelijk is het bedrag opgelopen tot 1.862.905 gulden. Voor het totale project was er een bedrag uitgetrokken van 1.173.000 gulden. De kosten zijn dus volgens het eigen budget een kleine 700.000 gulden meer geworden. Om het project uiteindelijk te financieren was volgens de RdK-statuten een goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen (RvC) die voor bedragen boven een miljoen gulden een goedkeuring moet geven. ,,Dit bedrag is uiteindelijk door de RvC van RdK goedgekeurd”, zo wordt aan de Staten uitgelegd.
Op de vraag van Constancia of Torcida gecertificeerd was voor de uitvoering van het werk op het Isla-terrein, antwoordt de minister: ,,Op het moment dat het bedrijf deelnam aan de openbare aanbesteding, waren de daarbij ingediende certificaten geldig.” Ten aanzien van de veiligheid wordt met klem gesteld dat er dagelijks controles hebben plaatsgevonden en dat het klopt dat in het algemeen een waarschuwing is uitgegaan onder het Isla-personeel dat onbevoegden gevaar voor de gezondheid zouden oplopen als zij zich zomaar op het terrein zouden begeven.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is nooit eerder in al die 100 jaar dat de olieraffinaderij op Curaçao actief is, asbest opgeruimd. De Refineria di Kòrsou (RdK) kon daarom niet inschatten hoeveel kubieke meter asbest opgeruimd moest worden.
Ook na de opruiming is er geen zicht op de totale hoeveelheid asbest die er mogelijk (nog) ligt.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).