Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een groep journalisten, die elkaar gevonden hebben tijdens de masterclasses van Unesco, heeft een plan ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Nederland.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten polsen of zij samen met Nederland - in Koninkrijksverband - onderzoek willen doen naar ‘fout geld’.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).