Al het nieuws

SBTNO: Ministerraad moet zorgen voor geschikte kandidaten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de raden van commissarissen (RvC’s) van overheidsentiteiten mist een derde van het aantal commissarissen. Het gaat om vacatures die niet ingevuld worden.

KvKDit wordt vastgesteld door de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) die het ook van het hart moet dat veel kandidaten die voorgedragen worden niet voldoen aan de eisen en profielschets van de vacante commissarisfunctie. Dit staat opgetekend in een brief van SBTNO aan de Raad van Ministers (RvM).
,,De adviseur heeft op grond van de gegevens van het register van de Kamer van Koophandel (KvK) moeten constateren dat er in de meeste RvC’s van overheidsentiteiten één of meerdere vacatures zijn. In totaal zijn er, voor zover de adviseur heeft kunnen nagaan, niet minder dan 69 vacante posities. Het voorgaande betreft derhalve een derde van het aantal commissarissen in de overheidsentiteiten. Vele van deze functies zijn al voor een langere periode vacant en bij diverse overheidsentiteiten zijn meer dan de helft van de functies vacant”, aldus SBTNO.
Daarnaast stelt het instituut vast dat in verschillende adviezen is gewezen op het belang van het voordragen van geschikte kandidaten. ,,Het komt geregeld voor dat de adviseur zwaarwegende bezwaren moet afgeven omdat de voorgedragen kandidaat niet genoegzaam voldoet aan de in de profielschets gestelde vereisten dan wel dat de adviseur moet stellen dat een kandidaat nipt voldoet aan de vereisten”, zo wordt geschreven.
Uitgelegd wordt dat op grond van het rooster van aftreden vooraf bekend is wanneer een commissaris aftreedt. ,,Er zou dus tijdig in de vacature kunnen worden voorzien”, zo wordt aangevoerd. ,,Hierdoor zouden er in feite geen vacatures in de RvC’s moeten ontstaan en de continuïteit door tijdige benoemingen moeten worden gewaarborgd. Slechts in die gevallen dat bijvoorbeeld een commissaris in de tussentijd abrupt zijn ontslag neemt, zou er voor een korte periode een vacature kunnen zijn.”
Daarom wordt de RvM door SBTNO geadviseerd om ‘zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de voordracht en benoeming van leden van de RvC’s ter vervulling van alle vacatures in de overheidsentiteiten’. Bij de brief zit een overzicht van de vacatures dat de adviseur heeft kunnen samenstellen op grond van de gegevens van het register van de KvK. Daar wordt wel bij gesteld: ,,Het zou kunnen zijn dat de gegevens bij de KvK niet voor alle entiteiten zijn geactualiseerd. De adviseur heeft immers diverse malen kunnen constateren dat niet alle leden tijdig worden ingeschreven dan wel uitgeschreven. Het voorgaande zou met zich mee kunnen brengen dat het door de adviseur opgestelde overzicht zou kunnen afwijken van de werkelijke bezetting in een RvC bij een overheidsentiteit.”
De bijgevoegde lijst bestaat uit 47 overheids-nv’s en -stichtingen. Het ICT-bedrijf Core spant de kroon met een onbezette RvC. Van de vijf leden zijn er op dit moment nul. Dat geldt ook voor de kleinste RvC die bestaat uit één lid, namelijk van Stadsherstel. Deze functie is vacant. Ook het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) scoort zorgelijk met vier van de vijf afwezige RvC-leden. Zeven stichtingen en twee nv’s zijn volledig bezet, waaronder de grootste stichting Carmabi waarvan de RvC uit zeven leden bestaat. In totaal zouden er 209 RvC-leden moeten zijn. Er zijn 140 plekken bezet. De 69 missende raadsleden beslaan dus 33 procent van het totaal.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.