Al het nieuws

* Meer expertise in strijd tegen financiële criminaliteit;
* Volgens CBCS-juristen aanvullende aangifte onnodig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Er is méér expertise nodig op het vlak van financiële criminaliteit, inclusief het kunnen uitvoeren van forensisch gerichte onderzoeken.
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) publiceert een ‘Lessons Learned’-verslag naar aanleiding van het Girobank-rapport van Deloitte Nederland van juli 2023. In dit rapport schetst Deloitte de uitkomsten van het onderzoek naar de gang van zaken bij Girobank in de periode 2013-2019; waarbij eerst de noodregeling werd toegepast en het debacle eindigde met afwikkeling van de lokale commerciële bank.

F01 rapport CBCS coverNaar aanleiding van het rapport heeft de CBCS externe strafrechtadvocaten gevraagd te adviseren over het doen van aanvullende aangifte. ,,Het advies van deze advocaten is dat verdere aanvullende aangifte gezien de eerdere aangiften niet nodig is”, aldus de Centrale Bank. Het Antilliaans Dagblad verneemt van het Openbaar Ministerie (OM) dat er destijds ‘wel een onderzoek is opgestart maar dat dit later is afgesloten’; voor zover bekend hebben de eerdere aangiften niet geleid tot strafvervolging van verdachten.

De CBCS heeft de feitelijke bevindingen van Deloitte geanalyseerd en er naar eigen zeggen ‘lering uit getrokken’. ,,In het licht hiervan heeft de CBCS ook de daaraan verbonden noodzakelijke veranderingen doorgevoerd en maatregelen getroffen.”

Zo beschrijft het Lessons Learned-verslag dat de CBCS ‘begin 2021 haar toezicht grondig gewijzigd is naar een meer gerichte en indringende aanpak’. ,,Het doel van een meer gericht en indringend toezicht is dat instellingen met tekortkomingen weer zo snel mogelijk voldoen aan wet- en regelgeving met minimale negatieve impact voor de klanten van de instelling en de samenleving als geheel.”

Ook is de toezichtaanpak ‘gewijzigd van een reactieve naar een proactieve aanpak’, aldus de Centrale Bank. ,,Toezicht wacht niet langer met ingrijpen totdat een instelling een wet daadwerkelijk overtreedt, maar stuurt bij op het moment dat het risico daarop groter wordt.”

De nieuwe toezichtaanpak vereist wel dat de in de wet- en regelgeving opgenomen toezichtnormen actueel en voldoende strak zijn, zo vult de CBCS aan. ,,Om dit te bereiken wordt een meerjarig programma uitgevoerd om de toezichtwet- en regelgeving op Curaçao en Sint Maarten te tillen naar het niveau van internationale standaarden.” Naast deze meer algemene wijzigingen in het toezicht, worden in het verslag ook een aantal specifieke ‘lessons learned’ beschreven met betrekking tot het verkooptraject, het lopende toezicht en de interventie en handhaving.

Het volledige Lessons Learned-verslag is te vinden op de website van de CBCS: www.centralbank.cw/publications/notes-analyses/analyses

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.