Al het nieuws

MAN-PIN: Oryx doet alleen aan mengen van producten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De partijcombinatie MAN-PIN vindt dat de huidige politici moeten ophouden met het misleiden van het volk over de ontwikkelingen rondom de raffinaderij en het onlangs gesloten contract met Oryx. ,,MFK beloofde dat binnen drie maanden de raffinaderij zou openen, maar nu wordt het volk een dertigjarig contract opgedrongen voor het mengen van producten. Dit betekent dat er geen ruwe olie zal worden geraffineerd en er geen producten zoals benzine, diesel en kerosine zullen worden geproduceerd. Met andere woorden, de kerninstallatie van de raffinaderij, de Cat Cracker en de bijbehorende installaties, zal niet worden opgestart”, zo wordt uitgelegd

F05 Volk misleidEn zo herinnert de partij eraan, in 2013 nam het Parlement een motie aan waarin de regering verplicht werd om het parlement bij elke stap van de ontwikkeling rond de raffinaderij te informeren. ,,MFK stond toentertijd op het standpunt dat Bullenbaai niet gescheiden zou worden van de operatie in Emmastad en dat wie Bullenbaai wilde hebben, eerst moest aantonen dat Emmastad kon worden bediend. Maar nu MFK in de regering zit, wordt er geen enkele installatie in Emmastad opgestart om ruwe olie te raffineren en eindproducten te maken. Oryx krijgt namelijk drie jaar de tijd om te onderzoeken of ze in Emmastad gaan raffineren, terwijl ze ondertussen Bullenbaai gebruiken om geld te verdienen”, zo stelt MAN-PIN verder.

Oryx zal de huidige werknemers overnemen, ‘maar de belofte om 3.000 mensen in te schrijven voor werk blijft een loze belofte’. Want, zo wordt nader uitgelegd: ,,Het mengen van producten vereist namelijk niet dezelfde hoeveelheid werknemers als het raffineren van producten.”

Ondertussen wordt volgens MAN-PIN de partij en de huidige oppositie beschuldigd van het sluiten van de raffinaderij. ,,Het was echter de vorige regering die besloot het contract met PdVSA niet te verlengen toen dit afliep op 31 december 2019. Eind 2019 werd PdVSA een verlenging van zes maanden aangeboden, met de mogelijkheid van nog eens zes maanden verlenging, maar PdVSA weigerde dit. MFK moet stoppen met anderen de schuld te geven voor het niet nakomen van hun beloften aan het volk. MFK heeft nog steeds niet de moed om het volk en de Staten te informeren over wat er is ondertekend. Ook voormalig premier, huidige minister van staat Maria Liberia-Peters (PNP), heeft duidelijk laten zien dat dit in strijd is met goed bestuur (zie Antilliaans Dagblad van gisteren, red.).

En zo verwijst de partijcombinatie ook nog: ,,De Centrale Vakbond en de vakbond van contractarbeiders hebben ook hun bezorgdheid geuit, aangezien wat is ondertekend niet is wat het volk is beloofd, en het contract dat nu op tafel ligt het einde van de raffinage op Curaçao betekent.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.