Al het nieuws

Curinde kampt al jaren met veel tegenslagen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is voor overheids-nv Curinde van essentieel belang dat de conceptwet modernisering van de Landsverordening economische zones 2000 zo spoedig mogelijk wordt afgerond.

Curinde,,Als de wet niet wordt gemoderniseerd, kan de e-zone toch niet concurreren?”, stelt Curinde-directeur Jacqueline Jansen. Zij reageert op de recente publicatie door het Antilliaans Dagblad over de financiële resultaten in het boekjaar 2022.
Deze krant baseert zich daarbij op officiële gegevens afkomstig van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) inzake dividenduitkering. Daaruit blijkt dat Curinde de afgelopen jaren in de min draait; de boeken worden vanaf 2016 tot en met 2021 ieder jaar met een verlies van tussen 2,5 miljoen en 6,1 miljoen afgesloten.
Het betoog van de directeur komt erop neer dat het Curinde - beheerder en verhuurder van gebouwen en terreinen in de vrije zone Koningsplein (Nieuw Haven), en de vrije zone bij luchthaven Hato - al vele jaren met ‘uitdagingen’ kampt.
Jansen somt op: onder andere met sluiting van de grens van Curaçao met Venezuela is de markt van de Freezone significant afgenomen; met de wet die het parlement in november 2011 heeft aangenomen - die voorschrijft dat er geen export meer mag zijn van namaakartikelen - is Curinde het helemaal eens om zo te voldoen aan internationale wet- en regelgeving, echter heeft dit de Freezone Koningsplein negatief beïnvloed, vanwege het feit dat vijftig bedrijven hun businessmodel niet konden aanpassen; plotseling werd de goudactiviteit verboden, terwijl deze activiteiten gecontroleerd plaatsvonden in de vrije zone; dat bracht met zich mee dat vier goudbedrijven Curaçao hebben verlaten en Curinde ze als huurders kwijt was.
De lijst (lees: klaagzang) is nog veel langer: de winstbelastingwetgeving die in 2018 werd aangepast en als gevolg waarvan ‘dienstverlenende bedrijven’ hun activiteiten in de economische zone moesten stoppen, heeft Curinde negatief beïnvloed; twee internationale bedrijven zijn vertrokken en andere te vestigen bedrijven konden niet langer van de ‘dienstenmogelijkheid’ gebruikmaken.
De directie mist naar eigen zeggen vermelding van ‘iets positiefs’ (maar daar gaat SBTNO helemaal niet over, red.): Curinde ontvangt jaarlijks vanaf 2019 de ISO-certificeringen 28001:2007 en 18788:2015, nadat de beveiliging was geïntensiveerd en waardoor volgens Jansen ‘het imago van onze businessparken op Curaçao is verbeterd’ inzake veiligheid en logistieke aspecten. Ook is Curaçao geselecteerd om de jaarlijkse Azfa-conferentie (The Free Trade Zones Association of the Americas) te hosten van 13 tot en met 15 november aanstaande.
Aan de andere kant kampt Curinde dus met ‘uitdagingen’: ,,Wij beheren 62 hectare en doen dat alléén, zonder financiële hulp van de overheid, en zijn volledig afhankelijk van investeerders. Belangrijk om te vermelden is dat de keten en het proces van regelgeving vaak te lang duurt. Zo kunnen we niet concurreren met andere landen in de regio.”
Volgens de Curinde-directeur is ‘onze infrastructuur supergoed en is de ligging van Curaçao uitstekend, maar zijn we niet aantrekkelijk qua incentives’ (fiscale en financiële prikkels, red.). In compliance zijn met de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is zeker goed, maar als dit leidt tot hogere winstbelastingtarieven terwijl de regio nul procent hanteert, ‘dan zijn we competitief uitgespeeld’.
,,Visumvereisten voor kopers die hiernaartoe willen komen beïnvloeden Curaçao ongunstig. We kampen ook met het feit dat commerciële banken niet meer makkelijk lokale bankrekeningen openen voor investeerders die zich hier willen vestigen, of soms openen ze zelfs helemaal geen bankrekening.”
De bestaande lucht- en zeeverbindingen zijn vooral gefocust op toerisme. ,,Er is behoefte aan commerciële routes die aantrekkelijk zijn voor de Freezone. Pogingen om Alibaba of Amazon hiernaartoe te brengen, zijn nog niet gelukt vanwege het feit dat Curaçao geen aantrekkelijke incentives kon aanbieden.”
De lucht- en zeeroutes blijven punten die verbeteringen behoeven, aldus Curinde. Vooral voor vracht. Er zijn niet veel verdragen die het aantrekkelijk maken om zaken te doen. ,,Bijvoorbeeld voor een e-commerceplatform is er nog steeds geen voordelige logistieke keten, zodat het product zijn eindbestemming via Curaçao tegen een concurrerende prijs kan bereiken.”
Deze punten moeten volgens Jansen allemaal meegenomen en meegewogen worden als ten aanzien van Curinde de balans wordt opgemaakt. ,,Als alle stakeholders samenwerken aan de ontwikkeling van de e-zone om deze competitief te houden in de regio, bereiken we zeker positieve resultaten ten behoeve van onze exportactiviteiten en onze bijdrage aan het bruto binnenlands product, bbp, van Land Curaçao.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.