Al het nieuws

Vonnis geeft opheldering over project, waarin ontwikkelaar achterblijft

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het beroep van Pro Monumento (ProMo) en Amigu di Tera (AdT) tegen de vergunning maritiem beheer van minister Charles Cooper (MFK) aan Royal Holding Company II te Zakitó is niet-ontvankelijk. ,,De reden is dat het beroep te laat is ingesteld en eisers dat kan worden aangerekend”, aldus het Gerecht.

F01 ZakitóOm zoals de rechter het noemt ‘recht te doen aan het debat op zitting en de publieke belangstelling voor het Zakitó-project’, heeft het Gerecht - geheel ten overvloede - de beroepsgronden van ProMo en AdT tegen deze vergunning wel besproken.

Het Gerecht komt verder tot het oordeel dat het beroep van eisers tegen de bouwvergunning ‘ongegrond is’. ,,Ook als de stelling van eisers klopt dat de constructie van de brug niet sterk genoeg is om een brandweerauto te dragen, is dat geen reden om de vergunning te weigeren. Er hoeven namelijk geen brandweerauto’s over deze brug te rijden.”

In deze uitspraak van gisteren beoordeelt het Gerecht - ten eerste - het beroep van ProMo en AdT tegen de beslissing van minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om aan Royal Holding een bouwvergunning te verlenen voor de realisatie van een golfbreker en een beweegbare brug te Zakitó; en - op de tweede plaats - het beroep van ProMo en AdT tegen de beslissing van de minister om aan Royal Holding een vergunning maritiem beheer te verlenen voor de realisatie van de hiervoor genoemde golfbreker en beweegbare brug en ook voor de aanleg van een verversingsduiker.

Omdat ontwikkelaar Arnold Rood van Royal Holding van dit project en ook de overheid zélf tot nu toe niet of nauwelijks informatie verschaften - ook niet aan de media desgevraagd - en het vonnis veel nuttige informatie bevat, heeft het Antilliaans Dagblad besloten hieronder een vrij uitgebreide toelichting uit de uitspraak aan te halen op wat er allemaal gebeurt bij Zakitó en wat er verder nog staat te gebeuren. Dat zijn maatschappelijk gezien belangrijke feiten.

,,Wat is relevant om te weten in deze zaak?”, is de vraag die de LAR-rechter (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) stelt en in zijn vonnis van gisteren zelf ook beantwoordt. Het gebied Zakitó is gelegen aan de zuidwestkust van Curaçao en beslaat ongeveer 120.000 vierkante meter (m2). Aan de noordzijde van het gebied loopt de Helmin M. Wiels Boulevard en aan de zuidkant de John F. Kennedy Boulevard (‘Koredor’). Het gebied wordt ten oosten begrensd door het terrein van Aqualectra waarop een water- en energiecentrale is gevestigd en ten westen door een dam in het binnenwater.

Acht woontorens
De verleende vergunningen die in deze zaak centraal staan, maken onderdeel uit van een groter project om het Zakitó-gebied te ontwikkelen. Dit project wordt uitgevoerd in verschillende fases en bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is eerder aan Royal Holding een bouwvergunning verleend voor acht woontorens met in totaal 120 wooneenheden op percelen aan de oostzijde van Royal Palm Resort, tussen de John F. Kennedy Boulevard en de Helmin M. Wiels Boulevard. Het beroep van omwonenden tegen deze bouwvergunning is door het Gerecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat het beroep te laat was ingediend. Het Hof heeft deze uitspraak in hoger beroep bevestigd.

,,Dat betekent dat deze bouwvergunning in stand is gebleven en dat deze uitkomst niet meer kan worden veranderd”, vervolgt de rechter. Op dit moment wordt een aantal van de vergunde woontorens gebouwd. Op een later moment zal worden begonnen met de bouw van de overige torens.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.