Al het nieuws

Drie Justitieministers bij elkaar op congres forensische zorg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie Justitieministers van het Koninkrijk zijn bijeen om mee te praten in het congres over de forensische zorg in de gevangenis. Die zorg is voor verbetering vatbaar, zo blijkt herhaaldelijk uit rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving en wordt ook onderkend door de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK). Het gaat om de geestelijke gezondheidszorg tijdens detentie, de mogelijkheden voor het lokaal goed kunnen uitvoeren van een terbeschikkingstelling (tbs)-maatregel of een jeugd-tbs ook wel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)-maatregel.

F03 Mentale zorg gevang 1Het congres vindt tot en met vandaag plaats in de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Justitieminister van Curaçao, Hato, Aruba, Rocco Tjon en Nederland, Franc Weerwind, zijn aanwezig. ,,Tijdens de conferentie zal de nadruk liggen op het verbeteren van de kwaliteit van zorg die wordt geboden aan gedetineerden die vallen onder een tbs-maatregel en ook aan jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Er is behoefte aan zowel lokale, regionale als Koninkrijksbrede actie om meer aandacht te besteden aan de verschillende onderwerpen die hier aan bod komen”, zo brengt Hato naar voren.

Hij heeft in zijn openingstoespraak benadrukt dat ‘geestelijke gezondheid een fundamenteel aspect van het menselijk welzijn is’ en dat ‘dit niet anders is voor een gedetineerde’. ,,Als minister kan ik benadrukken dat de gedetineerde hier belang bij heeft, om optimale zorg te ontvangen voor zijn geestelijke gezondheid, wat dus moet worden beschermd in de verschillende detentie-instellingen. Personen die een tbs-maatregel krijgen opgelegd of zich in een PIJ-instelling bevinden, lijden in de meeste gevallen aan geestelijke gezondheidsproblemen die speciale zorg en aandacht vereisen. Om de complexe geestelijke gezondheidsproblematiek van gedetineerden te behandelen, is het van het grootste belang dat de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg die in detentie-instellingen wordt geboden van hoge kwaliteit is en voldoet aan internationale normen”, aldus Hato verder.

Dit omvat volgens hem een breed scala aan diensten zoals psychiatrische beoordelingen, therapeutische interventies, medicatiebeheer en reclasseringsprogramma’s. ,,Het doel mag niet alleen detentie zijn, maar er moet ook een focus zijn op de toekomst. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de behandeling, zorg, reclassering en re-integratie van gedetineerden in de samenleving, zodat zij als productieve en geestelijk gezonde individuen de samenleving kunnen betreden met een frisse kijk op het leven. Een leven waarin zij werkelijk de mogelijkheid en kansen hebben om het dit keer anders te doen. Onze detentie-instellingen, zoals de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), moeten worden uitgerust met voldoende personeel en middelen om te voldoen aan de verschillende behoeften van de gedetineerden.”

Daarom heeft Hato de samenwerking binnen het koninkrijk benadrukt. ,,Maar ook samenwerking op ministerieel niveau, zoals met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), is essentieel om een uitgebreide en effectieve geestelijke gezondheidszorg binnen het strafrechtsysteem te bereiken. Op lokaal niveau is coördinatie tussen relevante overheidsinstanties, zorgaanbieders en juridische organisaties belangrijk. Dit omvat het stroomlijnen van processen voor beoordeling, behandeling en overgangsplanning om de continuïteit van zorg gedurende het hele proces van het individu in het strafrechtsysteem te waarborgen. Een stevige aanpak is eveneens cruciaal voor een succesvolle aanpak van geestelijke gezondheidszorg binnen ons strafrechtsysteem.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.