Al het nieuws

Actiepunten in verband met misstanden Ontvanger in Landspakket

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De brief die hij vorige week van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties over de Landsontvanger ontving, ervaart Financiënminister Javier Silvania (MFK) duidelijk als een grote steun in de rug; steun die hij lang niet altijd kreeg vanuit de eigen ministerraad.

silvaniaDat blijkt uit een schrijven dat het Antilliaans Dagblad onder ogen kreeg. ,,Hartelijk dank voor uw brief waarin u uw bezorgdheid deelt over de misstanden bij de Ontvanger, zoals gerapporteerd door de interne audits uitgevoerd door Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau) tussen 2021 en 2023”, aldus de bewindsman in antwoord op de ‘steunbrief’ van Van Huffelen.
Silvania ‘waardeert’ haar aandacht voor dit belangrijke onderwerp en de ‘steun’ die zij uitspreekt in verband met de maatregelen. Beiden gaan zelfs een stapje verder: ,,Gezien het grote belang van vertrouwen van het publiek in het functioneren van de Belastingdienst steun ik uw voorstel om de in uw brief opgenomen actiepunten op te nemen in de uitvoeringsagenda van het Landspakket.”
Want, zo stelt de minister van Financiën: ,,Ik vind het van groot belang dat we actief werken aan het herstellen van het vertrouwen van de Curaçaose samenleving in de Belastingdienst door transparantie, rechtvaardigheid en correctie van fouten uit het verleden te waarborgen.”
Toen hij eind maart eerst de Soab-rapporten naar de Staten stuurde, alsmede een begeleidend schrijven aan de parlementsvoorzitter, en vervolgens binnen de MFK/PNP-ministerraad voorstelde vergaande maatregelen te treffen tegen het hoofd van de Landsontvanger, Alfonso Trona, kon hij op dat moment niet rekenen op de steun van diverse PNP-ministers en was er ook verzet van ten minste één MFK-minister.
Met de brief van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties van vorige week voelt Silvania zich gesterkt en lijkt er ook sprake van enige omslag in het denken binnen de muren van Fòrti (regeringscentrum Fort Amsterdam), hoewel dit laatste nog niet concreet is uitgesproken.
,,De voorgestelde maatregelen - waaronder het opstellen en implementeren van een verbeterplan; het terugbetalen van voorschotten; het voltooien van belastingschulddossiers; het voortzetten en intensiveren van interne controles; het instellen van een meldpunt voor belastingbetalers; en het lanceren van een informatiecampagne - zijn allemaal stappen in de goede richting”, aldus de minister van Financiën.
Deze maatregelen zijn voor de korte tot middellange termijn ‘op weg naar structurele hervormingen van de Belastingdienst en het belastingstelsel zoals opgenomen in het Landspakket’. Om eraan toe te voegen: ,,Met de realisatie van deze structurele hervormingen zullen dergelijke misstanden tot het verleden behoren.” Het is Van Huffelen geweest die de term ‘misstanden’ alsook ‘misstappen’ gebruikte om de door Soab bij de Ontvanger geconstateerde en vastgelegde ongewenste situatie te beschrijven.
,,Met het Landspakket en de onderlinge regeling werken wij samen aan de realisatie van voornoemde hervormingen, waarbij de belangrijkste activiteiten zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda”, vervolgt Silvania, die voorstelt dat de opname van de actiepunten en de verdere ondersteuning bespreekbaar wordt gemaakt tussen de Nationale Hervormingscommissie (NHC) van de Curaçaose overheid en de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) die onder de Nederlandse staatssecretaris valt, en dat de uitkomsten hiervan aan de politieke bestuurders worden voorgelegd.
De brief aan Van Huffelen maakt geen melding van disciplinaire maatregelen in de richting van Trona. Daarvoor was er tot voor kort geen draagvlak binnen de Raad van Ministers van het kabinet-Pisas.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.