Al het nieuws

Statenleden zijn het met eigen ogen gaan bekijken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een Statendelegatie is op dit moment in Bogota, Colombia op bezoek bij het ministerie van Huisvesting, Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening om zich te laten informeren over het huisvestingsbeleid ‘Mi Casa Ya’. Dit beleid blijkt succesvol te zijn.

MiCasaYa2De delegatie is er samen met leden van de huisvestingsstichting Fundashon Kas Popular (FKP) naartoe gereisd. Daar is gesproken met de huidige en voormalige minister van Huisvesting, Catalina Velasco en Luis Felipe Henao.
Tijdens een Statenvergadering deze week werd door de nog aanwezige leden op Curaçao kritisch gekeken naar de reis. Vooral de oppositie vroeg zich af waarom er een delegatieleider in de persoon van Corine Djaoen-Genaro (MFK) mee moest reizen, terwijl zij niet lid is van de Statencommissie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Maar ook coalitiegenoot Gilbert Doran (MFK) stelde dat hij zo zijn mening heeft over het reizen van Statenleden, vooral als niet vast te stellen is wat de reis precies gaat opleveren. Afgesproken is dat de reizende Statenleden later alsnog hun motivatie en keuze voor de reis uit de doeken doen.
In mei 2023 reisden VVRP-minister Charles Cooper (MFK) en FKP-directeur Arthur Con al naar Bogota om zich te laten informeren over Mi Casa Ya. Een paar maanden later, in november 2023, is door de Staten een motie aangenomen waarin het kabinet-Pisas wordt opgedragen om een programma te ontwikkelen om zo snel mogelijk aan de grote woningbehoefte te voldoen. Verwezen wordt naar programma’s in de regio zoals Mi Casa Ya, maar ook ‘Juan Bosh’ en ‘My Home Assistent’.
In december 2023 heeft Con in de Staten aangegeven een soortgelijk concept van Mi Casa Ya op Curaçao te willen toepassen. Hij heeft daartoe een samenvatting overhandigd getiteld ‘Het Colombiaanse model voor huisvestingsbeleid in het kort’.
In een begeleidend schrijven wordt aangekondigd dat een technisch team uit Colombia, bestaande uit experts, naar verwachting in januari 2024 op Curaçao is. Ook biedt Con zijn diensten aan voor een mogelijk bezoek van Statenleden aan Colombia om ‘de resultaten van dit succesvolle programma van dichtbij te bekijken’. Dat gebeurt dus nu.
Het project Mi Casa Ya vergt, zo blijkt uit zijn presentatie toen, aanpassing of ontwikkeling van wetgeving. Zo is er in Colombia de ‘Ley Marco de Vivienda’ (de macro-woningwet) en het Frech-fonds ter ondersteuning van de huisvestingssector. Het Frech-fonds is een reservefonds om de hypotheekportefeuille te stabiliseren.
Uitgelegd wordt dat het project gericht is op het veranderen van het beleid van aanbod naar vraag in de huisvestingssector. Velasco heeft uitgelegd dat het risico voor de staat bijna nihil is, omdat banken en aannemers meer geld investeren en de risico’s dragen. De Statendelegatie heeft ook de grootste aannemer ‘Amarilo’ die aan het project heeft gewerkt bezocht. ,,De aannemer heeft complete wijken ontworpen en gebouwd, met unieke kenmerken voor elke buurt, bestaande uit scholen, supermarkten en recreatieparken. Amarilo presenteerde de projecten en toonde de diversiteit aan woningen die tussen de 30.000 en 50.000 Amerikaanse dollar kosten”, aldus een bericht van de delegatie.

Mc William naar Parlatino
Nadat deze week in de Staten is afgesproken dat de uitlandige Statenleden zich alsnog verantwoorden voor hun keuze om op reis te gaan, heeft Statenlid Giselle Mc William (MAN) de daad bij het woord gevoegd. Zij geeft in een persbericht aan waarom zij ervoor kiest naar de parlementaire vergadering van de Raad van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, Parlatino, te gaan. Zij neemt vandaag en morgen deel aan de gezondheidscommissie in Panama, om ‘enkele relevante onderwerpen te bespreken die ook van belang zijn voor Curaçao’.
,,Curaçao staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. Hoge medische kosten zijn een van de belangrijkste punten waarvoor een oplossing moet worden gezocht. In de Uitvoeringsrapportage van het Landspakket van het laatste kwartaal van 2023 heeft de regering aangegeven dat het dringend nodig is om een betere controle te krijgen over de medische uitgaven, inclusief de uitgaven voor het beheer van het Curaçao Medical Center (CMC)”, aldus het Statenlid van de oppositie.
Maar ook het gebrek aan goed ouderenbeleid en de vergrijzing zijn belangrijke aandachtspunten voor haar. ,,Tijdens Parlatino wordt overlegd en gediscussieerd met parlementariërs in de regio en worden ideeën uitgewisseld over mogelijke oplossingen voor de gezondheidszorg.” Een ander belangrijk onderwerp op de agenda is het doen van aanbevelingen met betrekking tot handhaving en het tegengaan van fraude in de productie-, distributie- en leveringsketen van medicijnen. Ook het gebruik van kunstmatige intelligentie en gegevensbeheer in gezondheidssystemen wordt besproken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.