Al het nieuws

Maar komende vijf jaar weer diep in de min

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een hele slechte periode in de covid-jaren is met de economische groei in 2023 een break-evenpunt bereikt in het fonds van de algemene ouderdomsverzekering (aov). Dat is gisteren door François Simon, die per 1 juli directeur wordt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), in de Staten naar voren gebracht. In zijn presentatie maakt hij inzichtelijk dat de coronacrisis ook een crisis veroorzaakte in het fonds, omdat door werkloosheid de premie-inkomsten nog meer daalden en de uitgaven aan de steeds vergrijzender bevolking gelijk bleven.

F01 AovUit een tabel wordt duidelijk dat na het verhogen van de leeftijdsgrens voor de pensioenuitkering naar 65 jaar in 2013 het financiële gat tussen de premie-inkomsten en pensioenuitgaven in het fonds kleiner wordt, met het kleinste verschil in 2019. Dan breekt corona aan en wordt het gat weer groter om daarna te vernauwen in 2022 tot een bijna break-even in 2023 vooral als gevolg van de economische groei. Maar, zo waarschuwt Simon direct: ,,Het is een tijdelijke verbetering want de prognoses voor de komende vijf jaar zien er negatief uit omdat de vergrijzing doorgaat.” In 2024 wordt een negatief saldo verwacht van 11 miljoen gulden, dat in 2029 oploopt naar ruim 61 miljoen gulden. Uiteraard zijn dit vooruitzichten bij ongewijzigd beleid. Het deed de aanwezige Statenleden vooral vragen naar hoe hierop geanticipeerd wordt. Maar daar kwam geen antwoord op, want de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP) gaf aan twee weken de tijd nodig te hebben om antwoord te geven op de gestelde vragen.

Om nog even door te gaan op de presentatie van Simon. De gemiddeld levensverwachting van de Curaçaose bevolking was bij de introductie van de aov in 1960, 65 jaar. In 2021 is dit 79 jaar en ‘de gemiddelde levensverwachting is nu alweer wat hoger’, aldus de expert. De vergrijzing is overigens in vergelijking met Aruba en Sint Maarten, op Curaçao het hoogst. Het aantal aov-gerechtigden ligt op dit moment op circa 51.000 en zal de komende jaren toenemen. Uit de presentatie blijkt dat 63,8 procent van de aov’ers op Curaçao woont en 26,7 procent in Nederland. De rest is verspreid over de andere Nederlands-Caribische eilanden en elders in de wereld.

In een persbericht stelt de oppositiepartij PAR dat tijdens de begrotingsbehandeling een motie is ingediend om de pensioenen van alle aov-pensioengerechtigden te verhogen, op basis van 1,8 miljoen gulden in de reserve. ,,Ondanks dat leden van de coalitie de motie hebben ondertekend, stemden ze alsnog tegen en is de motie afgewezen”, aldus de gele partij. De partij wijst ook op het eerdere standpunt van de SOAW-minister dat de aov-wetgeving indexeren niet toelaat waardoor de uitkering ook de komende jaren ontoereikend zal blijven. ,,Als Parlement moeten we een brede discussie voeren over de aov en de beslissingen die de regering neemt. In totaal ontvangen 51.000 mensen aov, dit is meer dan een derde van onze gemeenschap. We moeten een actieplan opstellen voor alle aov-gerechtigden, ongeacht of ze één of meerdere pensioenen ontvangen”, zo wordt aangevoerd.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.