Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bouw van het Pen Resort in Pietermaai is inmiddels weer in volle gang. Op 1 november nog vernietigde de rechter de bouwvergunning van dit luxueuze hotel. De maximale bouwhoogte ter plaatse is 8 meter. Deze limiet wordt, met een hoogste punt van 20 meter, aanzienlijk overschreden. Iets wat niet per definitie een probleem hoeft te zijn, als alle belangen maar zorgvuldig zijn afgewogen en de beslissing van overheidswege om een grotere bouwhoogte toe te staan, voldoende is gemotiveerd.

F03 Bouw Pen Resort hervat 1 DEZEGiselle Hollander, die namens VVRP-minister Charles Cooper als gemachtigde optrad in deze rechtszaak laat desgevraagd weten dat de minister op 28 november de nieuwe bouwvergunning heeft getekend. Een dag later is het document door de aanvrager opgehaald. Volgens Hollander geldt juridisch de datum van uitreiking en dus mag er sinds 2 november weer worden gebouwd.

,,Het Gerecht draagt verweerder (de VVRP-minister, red.) op binnen vier maanden na de datum van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen op het verzoek van eisers van 22 december 2021 tot wijziging van de bouwvergunning met inachtneming van deze uitspraak”, zo luidt een deel van de rechterlijke uitspraak van vorige maand. Cooper is met het nemen van het nieuwe besluit dus ruim binnen de maximumtermijn van vier maanden gebleven.

,,De minister heeft de motivering aangevuld ten opzichte van de vorige beslissing”, laat Hollander weten. Ze vervolgt: ,,De strekking van de aangevulde motivering heeft te maken met het feit dat de motivering door de minister in eerste instantie kort door de bocht was. In juridische termen ‘onvoldoende gemotiveerd’. Wanneer een gebouw in stedelijk woongebied hoger is dan 8 meter, dient een belangenafweging plaats te vinden.” Deze belangenafweging was niet volledig, dan wel voldoende, gemotiveerd. ,,Dit hebben we aangevuld en voor de zekerheid hebben we ook de andere weigeringsgronden nogmaals doorgenomen en waar nodig aangevuld”, zo zegt Hollander.

De rechtszaak die vorige maand diende, was aangespannen door drie eisers, die direct naast en tegenover de bouwplaats wonen. Twee van hen zouden volgens Hollander hebben verklaard niet meer opnieuw in beroep te zullen gaan tegen de verleende bouwvergunning.

‘Pen Resort’ wordt overigens niet de uiteindelijke naam van het in aanbouw zijnde hotel. Pen Resort bv is de ontwikkelaar en de naam van het hotel wordt The Pymont Hotel. Het gaat bestaan uit 300 kamers, zes restaurants, een spa, een ballroom, een strand, een zwembad, een pier en golfbrekers in de zee. Onderdeel van het project zijn de twee monumenten die op het perceel staan. Het monument Kas di Pueblo wordt een ballroom en Cerro Bonito een restaurant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.