Al het nieuws

Voorzitter Fundashon Duna Lus houdt nog slag om de arm

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK) is het allemaal al in kannen en kruiken en komt er een nieuwe kraamkliniek naast het GMN-ministerie bij Colon. ,,De Raad van Ministers is akkoord met een nieuw gebouw van de Kraamkliniek bij Colon. De minister van Financiën (dezelfde Silvania, red.) heeft geld beschikbaar gesteld bij de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) voor de bouw”, zo staat op zijn facebookpagina te lezen.

F03 Kraamkliniek ColonVoorzitter van de kraamkliniek, officieel Fundashon Duna Lus (FDL), Coromoto Maria, houdt nog een slag om de arm: ,,Er is zicht op een terrein bij Colon, maar ik geloof het pas als we alle papieren ook echt ondertekend hebben.” Gaat het echter allemaal door, dan is het wel een droom die in vervulling gaat: een kraamkliniek dicht bij het Curaçao Medical Center (CMC), met een brug naar het ziekenhuis toe, zodat bevallende vrouwen die medische hulp nodig hebben zonder ambulance met bed en al naar het CMC doorgeschoven kunnen worden. ,,Dat is voor de bevallende moeder een veiliger gevoel en we hopen hier dan ook meer moeders mee aan te trekken. Dat zou ook enorm schelen in de zorgkosten, want nu kost een bevalling bij FDL 3.500 gulden en in het CMC, waar op dit moment de meeste gezonde vrouwen met gezonde baby’s bevallen, 9.500 gulden. Ook de ambulancekosten worden dan uitgespaard”, zo legt Maria uit.

Maar zo ver is het allemaal nog niet. Eerst moet het terrein ook echt beschikbaar komen en dan moet nog het proces starten van het maken van een tekening en het uitwerken van de bouwplannen. Ook moet de financiering rondkomen. Maria: ,,We hebben een tijd terug een grootse campagne opgezet om geld in te zamelen voor de renovatie van het huidige onderkomen op Rio Canario. Daar heeft de regering overigens ook een bedrag voor toegezegd. Maar we moeten ons ook verantwoorden naar de gulle gevers. Het geld zou gebruikt kunnen worden voor de bouw van een nieuwe kliniek. Hoeveel de kosten hiervan zijn, is nog verre van duidelijk. Verder zouden we ook met goede rekensommen inzichtelijk moeten maken hoeveel we aan zorgkosten uitsparen en dit geld mogelijk kunnen vrijmaken voor de bouw. Verder is het gebouw bij Rio Canario eigendom van FDL. Het kan verkocht worden of het kan als een onderpand dienen voor een lening.”

De voorzitter vindt dat er nog een belangrijke voorwaarde is verbonden aan een mogelijke verhuizing. De Inspectie voor de volksgezondheid heeft namelijk nimmer het zwangerschapsbeleid van FDL in uitvoering gebracht. Maria legt uit dat het hier onder andere gaat om regels met betrekking tot zwangere vouwen, zoals bijvoorbeeld dat een gezonde vrouw met een gezonde zwangerschap door de huisarts verplicht naar de kraamkliniek doorverwezen wordt. Daar kan zij onder begeleiding van een verloskundige begeleid worden. En dat er alleen een gynaecoloog in beeld komt als er medische problemen zijn. Nu worden volgens haar de meeste baby’s in het ziekenhuis geboren, wat veel duurder is en onnodig. Hiervoor moet bij de waarnemend inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, Sirving Keli, aangeklopt worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.