Al het nieuws

Naast illegale boomkap nu ook een snack begonnen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De buurtbewoners van de Menegrandeweg in de wijk Rio Canario houden hoofdpijn vanwege de acties van Melly Bergland, die daar de sportschool Pyramid Top Fitness Gym Wellness Center beheert.

F02 Hoofdpijn in Rio Canario 1bIn 2020 kwam hij in opspraak omdat hij daar van de middenberm 100-jaar oude appeldambomen had weggehaald om meer parkeerruimte te creëren. Tot overmaat van ramp, zo vinden de buurtbewoners, heeft hij in april van dit jaar ook nog een bierhuis- en restaurantvergunning gekregen van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). ,,Als buurt is een zaak gestart tegen de afgifte van de vergunning en die dient vandaag. Inmiddels beginnen we last te krijgen van frituurlucht en af en toe ook muziek”, aldus de buurtbewoners.

Indertijd is aangevoerd dat de boomkap niet alleen zonde is van de oude bomen, maar dat het voorval heeft geleid tot overlast omdat er meer stof en zon is en er nu lukraak en ongecontroleerd geparkeerd wordt. Ook de kinderen van de nabijgelegen Prins Bernhard School kunnen niet meer in de schaduw op hun ouders wachten.

Ten aanzien van de eetgelegenheid/snack blijkt dat Bergland al in 2021 de vergunning aangevraagd had. Omwonenden hebben daar direct bezwaar tegen aangetekend omdat hij bij zijn gym ook een buitenterras bouwt waar tot 24.00 uur muziek te horen zal zijn. Met een bierhuisvergunning mogen bovendien alcoholische dranken verkocht worden wat niet overeenkomt met de bestemming van welness- en fitnesscentrum dat de gelegenheid nu heeft. Volgens de omwonenden heeft de exploitant ook nog illegaal gebouwd op een niet hem toebehorend stuk terrein. Toch is hem in april van dit jaar dus vanuit MEO een vergunning toegekend met sluitingstijd door de weeks om 24.00 uur en in het weekend en op feestdagen om 1.00 uur. Er mag alleen achtergrondmuziek gedraaid worden, zo wordt de bewoners vanuit MEO meegedeeld.

De toenmalige minister Zita Jesus-Leito zou werk maken van deze illegale kap van de bomen en afdwingen dat er nieuwe bomen geplant zouden worden. Bergland moest met een plan komen. Maar, zo wordt door de buurtbewoners aangegeven, ‘uiteindelijk is er niet veel gebeurd’. De bewoners hebben ook via de ombudsman actie van de sportschooleigenaar proberen af te dwingen. ,,We ontvingen een brief van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), dat Bergland opgeroepen was op te draaien voor de kosten. In 2022 is een afvaardiging van de buurt op uitnodiging van Openbare Werken langs geweest voor een gesprek. De ambtenaren aldaar beaamden dat ze een plan van hem zouden ontvangen ter genoegdoening van de opgelopen schade. We hebben zelfs aangegeven dat we als buurt wilden helpen. Na verschillende verzoeken voor updates, valt het inmiddels stil en krijgen we geen gehoor. De middenberm staat er nog slechter bij dan voorheen en de gymbezoekers parkeren hier riant op”, zo wordt aangevoerd tegenover deze krant.

Bergland spande ook een rechtszaak aan tegen zijn directe buren. Het geschil ging over een door hem gebouwde muur, die tevens de muur is van de gym en de scheiding tussen de gym en de buren. Als tegenargument heeft deze bewoner geklaagd over geluidsoverlast van de gym waar de hele dag door muziek afgespeeld wordt, stemmen van sporters te horen zijn en geluid van apparaten is. Er zijn in de muur luchtgaten aangebracht waar dit geluid doorheen komt, maar waarmee de bewoner ook inkijk heeft in tuin en huis. Hiermee wordt de privacy geschonden. Bergland verliest deze rechtszaak in januari van dit jaar en het gerecht sommeert hem binnen vier weken de gaten in de muur te dichten. Dit is uiteindelijk gebeurd met plexiglas. Bergland is in Hoger Beroep gegaan en eist een schadevergoeding van 18.000 gulden van de buren.

De buurtbewoners tot slot tegenover deze krant: ,,We willen graag dat de buurt een woonbuurt blijft. Velen van de buurtbewoners wonen er al jaren. Enkelen van ons hebben zelfs onze ouderlijke huizen overgekocht. We doen er alles aan om de buurt een fijne buurt te maken en houden, we hebben zelfs aangeboden aan Openbare Werken als buurt financieel te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Wanneer worden wij eens verlicht van degene die meer kwaad doet dan goed?”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.