Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Wereld Visserijdag, 21 november, heeft de Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKup) samen met de Curaçaose vissers aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering op de zee en vissen.

VissersVertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL) Nederland en de Meteorologische Dienst Curaçao (Meteo) gaven presentaties over dit onderwerp. Ze bespraken ook met de vissers wat de mogelijke oplossingen zijn om het effect van klimaatverandering te verminderen.
,,Wereld Visserijdag is een dag waarop erkenning is voor de belangrijke rol die de visserij speelt bij het in stand houden van mensenlevens en het waarborgen van gezonde oceaanecosystemen. WWF-NL werkt samen met visserijcoöperaties om de visserijsector te verduurzamen. Een goed beheer van de visserijsector is belangrijk voor het voortbestaan van het beroep, het waarborgen van de voedselzekerheid en voor andere sectoren die belangrijk zijn voor de economie”, zo wordt nader uitgelegd door WWF-NL.
Evita Sanches, communicatieadviseur voor het Dutch Caribbean-programma van WWF-NL, gaf een presentatie over de bescherming van walvissen en dolfijnen in de Cariben. Walvissen slaan viermaal meer CO2 op dan het Amazonewoud. Hierdoor dragen ze bij aan het verminderen van klimaatverandering. In het rapport ‘Protecting Blue Corridors’ van WWF, hebben wetenschappers en andere partners de bedreigingen die walvissen tegenkomen op hun migratieroutes en in hun leefgebieden, in kaart gebracht. Echter ontbreekt data van het Caribisch gebied en is er meer onderzoek nodig in deze regio. En daarom, zo legt Sanches uit, heeft Caribbean Cetacean Society een wetenschappelijke expeditie uitgevoerd in de wateren rond Aruba, Bonaire en Curaçao. Lutson Lucas, voorzitter van FKup, was een van de deelnemers aan deze expeditie. Hij deelde deze unieke ervaring met de vissers. ,,Vissers kunnen helpen om informatie over walvissen en dolfijnen te verzamelen door hun observaties door te geven aan Fkup. De diersoort, het aantal, de locatie en tijd en eventueel bedreigingen in de nabije omgeving kunnen gerapporteerd worden”, zo heeft hij de vissers op het hart gedrukt.
De presentatie van de Meteorologische Dienst (Meteo) was volgens de organisatoren ‘een goede aanvulling op het programma’. Meteo-hoofd Albert Martis ging dieper in op het effect van klimaatverandering. ,,Door klimaatverandering wordt de zee warmer waardoor de vissen zich verplaatsen naar andere gebieden of zwemmen naar de diepte”, zo heeft hij verteld en een visser kon dit bevestigen. Hij uitte zijn frustratie dat het dit jaar zwaar was om vis te vangen. Volgens hem was de visvangst minder dan voorgaande jaren. Een paar andere effecten van klimaatveranderingen zijn overstromingen, orkanen, erosie, invloed op de waterkwaliteit en biodiversiteit. Martis legde uit dat het Curaçao Climate Change Platform zich inzet om samen met de gemeenschap te werken aan strategieën om de impact van klimaatverandering te beperken. Hij moedigde de vissers aan om zich aan te sluiten bij dit platform.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.